Reconeixement per les revistes d'Arqueologia de Ponent i Imago Temporis

Obtenen el segell de qualitat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia

Descarregar pdf
ImagoTemporisUdLRevistaArqueologiaPonentUdL2
Les dos revistes de la UdL. FOTO: UdL
Les revistes  d'Arqueologia de Ponent (RAP) de la Unitat d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga i Imago Temporis Medium Aevum, del grup de recerca en Estudis Medievals: Espai, Poder i Cultura de la Universitat de Lleida (UdL) han obtingut el Segell de Qualitat de la Fundació Espanyola per al a Ciència i la Tecnologia (FECYT). Aquest segell identifica les publicacions científiques de l'Estat espanyol que compleixen uns requisits de professionalització internacionalment reconeguts.
 
Les revistes de la UdL van superar amb èxit la VI convocatòria d'avaluació de la qualitat editorial i científica de la FECYT 2019, a la qual hi van optar 354 publicacions periòdiques de diferents àrees del coneixement: 227 per obtenir el segell i 127 per a renovar-lo. En total han estat 100 les que l'han aconseguit mentre que 125 l'han renovat.
 
De les 100 revistes acreditades per primera vegada en aquesta convocatòria, 56 pertanyen a l'àrea d'Humanitats, 36 a Ciències Socials, 7 a Ciències de la Vida i 1 a Ciències Pures i Aplicades. Pel que fa a la distribució, 66 de les revistes certificades pertanyen a universitats, 13 a altres entitats públiques i editorials, 8 revistes pertanyen a societats i associacions, i 7 revistes les edita el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).
 
Des que es va posar en marxa aquest segell, al 2007, la FECYT ha avaluat 1.035 revistes i fins ara l'han obtingut 396. La Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora va anunciar el passat novembre que valorarà com un mèrit més, segons el parer de les comissions de l'àmbit de Ciències Socials i Humanitats, la publicació de treball acadèmics a les revistes científiques espanyoles que compten amb el Segell de Qualitat FECYT, com ara la RAP i Imago Temporis.

La Revista d'Arqueologia de Ponent, que va néixer al 1991, publica preferentment articles sobre prehistòria, arqueologia i història antiga de la Península Ibèrica i sobre les seues relacions amb Europa i el Mediterrani, tant a nivell teòric i metodològic com de presentació de resultats d’excavacions, síntesis o estudis crítics.
 
Aplica un sistema d'avaluació externa per a cadascun dels treballs rebuts que poden ser en català, la resta de llengües oficials de l'Estat, així com en anglès, italià, francès i alemany. És una publicació anual que es pot consultar en obert en aquest enllaç: http://www.rap.cat/cat/index.php?pag=digital.php
 
Imago Temporis Medium Aevum, se centra en els àmbits de la historiografia, la recerca, i la divulgació de la Història Medieval. Fou la primera de la Universitat de Lleida indexada a la base de dades Web of Science, de l'agència Thomson Reuters, l'any 2012, després de cinc anys d'haver sortit el seu primer número. La revista posa especial èmfasi als diferents aspectes conceptuals que constituïen la civilització medieval, i més concretament, l'estudi de l'àrea mediterrània, a més d'intentar promoure una reflexió sobre l'Edat Mitjana o les maneres d'enfocar aquest període.
 
Experts de tots els continents col·laboren amb la revista, que s'edita en anglès i que pot consultar-se a: http://www.medieval.udl.cat/ca/imagotemporis.