Planta pilot de biorefineria de la UdL a Balaguer

El Consell de Govern també aprova una normativa de professorat emèrit i honorífic

Descarregar pdf
biorefineria
Les instal·lacions estaran operatives en breu / Foto: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) comptarà amb una planta pilot de biorefineria a Balaguer, que funcionarà com a servei cientificotècnic (SCT). El Consell de Govern de la institució ha aprovat avui la creació d'aquest SCT que operarà al polígon de Campllong de la capital de la Noguera i que donarà servei tant a grups de recerca com a empreses d'arreu. A partir de biomassa agroalimentària i forestal, la planta pilot és capaç de desenvolupar productes tan variats com ara hidrolitzats de proteïnes, que es poden utilitzar com a fertilitzants, o líquids iònics, que funcionen com a dissolvents "verds".
 
Aquests líquids són una alternativa no aquosa en reaccions químiques, amb una pressió de vapor molt baixa que fa que no siguin volàtils. Això disminueix en gran mesura la contaminació, en comparació amb els dissolvents orgànics usats comunament que poden vaporitzar-se a l'atmosfera. En la mateixa línia d'una química més ecosostenible, la nova planta pilot de la UdL treballarà amb l'extracció d'olis de llavors de fruites, la preparació de DES (dissolvents eutèctics profunds biodegradables i de baix cost) o la valorització per fraccionament de serradures de pi.
 
També podrà treballar en l'obtenció de mescles eutèctiques d'àcid palmític i esteàric amb aplicacions en l'emmagatzemament d'energia tèrmica, l'extracció i purificació de polifenols presents en biomassa, la destil·lació d'olis essencials, l'obtenció d'olis epoxidats (plastificants), l'extracció i purificació d'esqualè a partir de residus de molins d'oli, la preparació de carboximetil-lignines (que es poden usar com a bioadhesius) i  la preparació d'estòlids (precursors de bioplàstics).
 
L'edificació està conformada per panells de contralaminat de fusta de proximitat, en concret de pi negre, amb bones prestacions estructurals, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc. Les instal·lacions disposaran d'un conjunt de reactors i equips de purificació per treballar fins a 50 litres, pressions de fins a 350 bar i cristal·litzacions fins a -30ºC.
 
El Consell de Govern de la UdL també ha servit per donar llum verda a una nova Normativa de Professorat Emèrit i Honorífic. La figura de l'emèrit o emèrita es considera una distinció a una activitat acadèmica rellevant, intensa i prolongada a la Universitat de Lleida i té caràcter vitalici; tot i que la relació contractual s'acaba als 75 anys. Per optar-hi, s'ha de tenir la categoria de Catedràtic o Catedràtica. 
 
La consideració d'honorífic o honorífica pretén possibilitar la col·laboració de professorat jubilat de la UdL o d'especialistes de prestigi i àmplia trajectòria professional de fora que vulguin col·laborar amb la institució en els àmbits propis de la seua especialitat. Aquesta col·laboració es presta de forma desinteressada sense obtenir cap retribució a canvi.
 
En tots dos casos, el reconeixement ha de partir d'una proposta del consell de Departament; els deganats o direccions de centre i instituts de recerca propis; grups d'investigació de la UdL; o per acord del Consell de Direcció. Les persones que hagin exercit el càrrec de rector o rectora de la Universitat de Lleida poden obtenir el reconeixement de professorat emèrit de forma automàtica, si així ho sol·liciten, sense necessitat d’acreditar els requisits establerts per a la resta.
 

NOTÍCIES RELACIONADES:

Balaguer acollirà una planta pilot de la UdL de reaprofitament de fusta