Oberta la convocatòria per crear equips en tecnologies de la salut

Fruit del conveni de col·laboració entre Campus Iberus i Santander Universidades

Descarregar pdf
CampusIberusJaca2016
Els investigadors i professionals de la salut a Jaca. FOTO: CEI Iberus

Campus Iberus i Santander Universidades, de Banco Santander, han llançat una convocatòria per crear equips líders en R+D+I en l'àmbit de les Tecnologies per a la Salut. Fins el 7 de novembre es poden presentar les sol·licituds per consorcis que estiguin relacionats amb algun dels següents àmbits d'activitat identificats en el Pla d'Acció en Tecnologies per a la Salut de Campus Iberus: medicina personalitzada, Big-Data-computació, nanomedicina i diagnòstic multimodal.

Campus Iberus, 'Campus d'Excel·lència Internacional de la Vall de l'Ebre' constituït per les universitats de Saragossa, Lleida, La Rioja i Pública de Navarra, té les tecnologies per a la salut del ciutadà entre els seus àmbits d'especialització, a més de l'energia sostenible, l'alimentació i la nutrició, i la conservació del patrimoni cultural.

Gràcies a la col·laboració amb Banco Santander, Campus Iberus ha elaborat un 'Pla d'Acció en Tecnologies per a la Salut Iberus Health-Tech' per millorar la innovació aquest sector mitjançant la creació de consorcis formats per investigadors de les quatre universitats, juntament amb altres centres de recerca i empreses de les seues regions.

Iberus Health-Tech permetrà millorar la qualitat de vida dels ciutadans i contribuir a reduir el cost de la sanitat pública, gràcies a l'augment de la prevenció i l'assistència remota respecte la presencial en hospitals. També un avenç pel que fa als més moderns sistemes de diagnòstic i cirurgia basats en imatge i en teràpies avançades (enginyeria de teixits, teràpia gènica i cel·lular), i en farmacologia d'última generació (nanopartícules amb control de guiatge, hipertèrmia, alliberament controlat de fàrmacs, etc.)

Tant el pla com la convocatòria van ser presentats fa uns dies a més de 70 investigadors i professionals de la salut que van participar a Jaca a finals d'octubre a les "I Jornades Campus Iberus Health-Tech". La trobada també va servir per presentar els principals instruments de finançament europeu per a la R+D+I en salut i noves tecnologies per part del Punt Nacional de Contacte i Expert Nacional en el Comitè de Programa del Repte Social 1-Salut, canvi Demogràfic i Benestar d'Horitzó 2020 (Institut de Salut Carlos III-ISCIII), així com del Secretariat Tècnic Conjunt del programa Interreg POCTEFA 2014-2020 (Comunitat de Treball dels Pirineus-CTP).

Cal destacar que centres de recerca de dos de les universitats del consorci, la Universitat de Lleida i la Universitat de Saragossa, tenen l'acreditació de l'Institut Carlos III.


TEXT: Comunicació Universitat de La Rioja-Campus Iberus/ Oficina de Premsa UdL