Nova web de la UdL sobre docència i intel·ligència artificial

Adreçada tant a professorat com a estudiantat, amb recomanacions i recursos

Descarregar pdf
IAdins
Una usuària utilitzant la nova web / Foto: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) ha posat en marxa una nova web sobre intel·ligència artificial (IA) aplicada a la docència, orientada tant al professorat com a l'alumnat. El portal -fruit del grup de treball coordinat entre els vicerectorats d'Ordenació Acadèmica i Qualitat i d'Estratègia Digital i TIC- inclou recomanacions, exemples pràctics, notícies, recursos digitals i píndoles formatives. El projecte és el tercer eix d'una estratègia que inclou les activitats de formació i l'orientació individual que ofereix la Unitat de Suport i Assessorament a l'Activitat Docent, adreçades al professorat.
 
El punt de partida és que la IA pot ajudar els acadèmics a personalitzar l'aprenentatge, adaptant els continguts i les activitats a les necessitats i interessos de l'estudiantat. També pot facilitar la retroalimentació i l'avaluació, fomentant el pensament crític; i estimular la creativitat i la innovació, generant nous materials i noves propostes educatives. Quant a la detecció de plagi, la web alerta que actualment no existeix cap mètode fiable. Per això, recomana crear un entorn de confiança amb l'alumnat, informant-los dels límits i les pautes ètiques a l'hora d'utilitzar aquesta tecnologia.
 
La nova plataforma de la UdL inclou una varietat de continguts sobre l'adaptació dels docents a les noves competències digitals, propostes per incorporar la IA a l'ensenyament (per exemple, per fer cerques o analitzar dades) i per evitar-ne un mal ús. En aquest sentit, alerta a l'alumnat que "actualment no es pot confiar plenament en la resposta que ofereixen les IA. Aquestes consultes han de ser una primera aproximació que ens serveixi d'esborrany inicial. En cap cas es recomana copiar i empegar la seua resposta sense portar a terme un procés de revisió". Per limitar el "còpia i empega", el portal proposa activitats com ara mètodes de coavaluació que permetin a l'estudiantat participar activament en la puntuació dels seus companys, fomentant la responsabilitat compartida.
 
El nou portal d'Internet també recull les diferents eines que hi ha disponibles actualment per a la creació, correcció i anàlisi de texts; realitzar presentacions amb diapositives; generar i editar continguts audiovisuals; i altres aplicacions útils per la docència, com ara un software gratuït per a generar mapes mentals col·laboratius o una web que permet crear lliçons a partir d'un enunciat.

"El que pretenem és oferir al professorat formació, eines, recursos i recomanacions per incorporar la intel·ligència en la seua activitat docent, però també ens adrecem a l'alumnat, amb recomanacions sobre bones pràctiques a l'hora d'iniciar-se en l'ús d'aquesta tecnologia i advertències sobre les males pràctiques", destaca la vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat, Paquita Santiveri.
 

"La pàgina web és l'eix central d'una línia estratègica més àmplia, que s'està desenvolupant a partir d'un grup de treball en IA i docència. La unitat de Suport i Assessorament a l'Activitat Docent ha desenvolupat algunes tasques i l'àrea de Sistemes d'Informació i Comunicació també treballa en alguns projectes", afegeix la vicerectora d'Estratègia Digital i TIC, Marta Oliva.

MÉS INFORMACIÓ: