Màxim del 70% de presencialitat el proper curs

Les universitats mantenen el model híbrid de docència, a l'expectativa de l'evolució de la pandèmia

Descarregar pdf
retorn primer2
Classe a la Facultat de Lletres aquest curs / Foto: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) podrà augmentar fins a un màxim del 70% la docència presencial al seu alumnat el proper curs 2021-2022, en aplicació del Pla sectorial d'universitats aprovat pel PROCICAT. Això augmenta la possibilitat de fer classes teòriques a les aules, que fins ara tenien un aforament del 50%, a tots els nivells: graus, màsters, doctorat i formació contínua. Tot i així, es manté el model híbrid, a l'expectativa de com evolucioni la pandèmia de COVID-19. 
 
Cada centre de la UdL planificarà les classes teòriques en funció de la capacitat dels espais, tenint en compte aquest sostre de simultaneïtat del 70% en l'aforament, segons el Pla de Contingència aprovat el darrer consell de govern. Es poden fer sessions virtuals tant per a activitats acadèmiques com de formació contínua. Les pràctiques i les avaluacions continuaran sent presencials, sempre que el context epidemiològic sigui favorable.
 
El mateix document estableix que la defensa dels treballs finals de grau (TFG) i màster (TFM) es podrà realitzar tant presencialment com en línia, d'acord amb les normatives especifiques de cada centre. Mentre, la defensa de les tesis doctorals podrà ser presencial, semipresencial o no presencial. En tots els casos s'haurà d'adaptar al protocol per mitjans electrònics, aprovat pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la UdL.
 
Es mantenen l'ús obligatori de màscara higiènica a tots els espais interiors, les normes de ventilació, la distància mínima interpersonal de seguretat d'un metre i mig i les mampares de protecció en aquells llocs de treball on es fa atenció al públic.
 
El Pla de contingència també estableix que qualsevol activitat acadèmica virtual haurà de seguir sempre les recomanacions d'ús i normes en matèria de ciberseguretat. Les mesures organitzatives per al Personal d'Administració i Serveis (PAS) estableixen la presencialitat com a modalitat prioritària. El Pla de Contingència de la UdL recull la possibilitat d'"habilitar l'activitat presencial plena" per al PAS, a l'igual que en els llocs de treball relacionats amb la recerca i la transferència.

MÉS INFORMACIÓ:

Pla sectorial d'universitats

La presencialitat en els campus universitaris augmentarà fins al 70% el pròxim curs acadèmic 2021-2022  (NOTA DE PREMSA DE LA GENERALITAT)