Maria Àngels Cabasés, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

El Parlament aprova la designació de les set persones que formen el Ple d'aquest òrgan

Descarregar pdf
parlament
Les síndiques i els síndics de comptes. FOTO: Parlament de Catalunya
Maria Àngels Cabasés Piqué, professora d'Economia aplicada a la Universitat de Lleida (UdL) és una de les set persones designades ahir pel Parlament de Catalunya, membre del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, juntament amb Miquel Salazar, Llum Rodríguez, Ferran Roquer, Josep Viñas, Manel Rodríguez i Anna Tarrach.
 
Els set síndics i sindiques de comptes, proposats per PSC, ERC i JxCat, van rebre el suport de més de les tres cinquenes parts de la Cambra, obtenint 97 vots a favor i 31 en contra. Dels set, només Salazar, designat el 2013, repeteix en el càrrec. Ara hauran d'elegir quin d'ells serà el nou síndic major de comptes en substitució de Jaume Amat, que ha ocupat el càrrec des del 2011
 
Creada per llei l'any 1984, la Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes i la gestió econòmica del sector públic. La renovació dels seus càrrecs de direcció arriba amb una demora de sis anys.
 
Maria Àngels Cabasés és doctora en Economia Aplicada i membre del Grup de recerca en joventut, societat i comunicació (JOVIScom) de la Universitat Pompeu Fabra. En els darrers anys ha centrat la seua recerca en l'anàlisi de l'impacte socioeconòmic de les polítiques d'ocupació per al jovent, l'anàlisi estadística i economètrica del mercat de treball i l'estudi de la desigualtat en la distribució de la renda.
 
Ha ocupat diversos càrrecs a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL, entre ells el deganat i darrerament la direcció del departament d'Economia Aplicada. Va ser secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya i diputada al Parlament català del 2008 al 2010. Durant aquest període, fou portaveu de la Sindicatura de Comptes i ponent de diverses lleis, com ara la 18/2010 del 7 de juny de la Sindicatura de Comptes, la 19/2010 del 7 de juny de regulació de l'impost sobre successions i donacions o la Llei 25/2009 del 23 de desembre de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.
 
Dilluns passat, durant la seua intervenció davant la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, la professora de la UdL va defensar la necessitat de flexibilitzar els processos i incorporar més indicadors quantitatius i qualitatius als informes de la Sindicatura. "A més d'avaluar si la contractació del sector públic compleix amb la legalitat vigent, s'hauria de veure si aquesta contractació pot reduir la desigualtat social o és un motor per a la reducció de la discriminació per gènere, per exemple", va explicar.  Cabasés afronta aquest càrrec com "un repte molt important i una enorme responsabilitat", va afirmar.
 
L'acompanyaran en Sindicatura de Comptes durant sis anys: Llum Rodríguez (llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques, gerent de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona), Ferran Roquer (llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses i diputat al Parlament de Catalunya), Josep Viñas (llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i professor d'Economia financera i comptabilitat a la Universitat de Girona), Anna Tarrach (llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, directora general de la Pressupostos del Departament d'Economia de la Generalitat), Manel Rodríguez (llicenciat en Dret, secretari general de la Sindicatura de Comptes des de l'any 2011) i Miquel Salazar (llicenciat en Dret i membre de la Sindicatura de Comptes des de l'any 2013).