Les universitats espanyoles, pels refugiats sirians

Descarregar pdf
UNHCR-ACNUR
Refugiats sirians. FOTO: UNHCR/ACNUR

"Les universitats espanyoles no poden romandre indiferents davant el drama dels refugiats al qual assistim en els últims mesos. Per això, les universitats espanyoles reunides en Assemblea General de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), el 7 de setembre de 2015, i sense perjudici de les actuacions individuals que cadascuna adopti, acorden:

1.- Facilitar l'accés a estudiants refugiats que siguin estudiants universitaris al seu país d'origen.

2.- Facilitar la col·laboració amb les universitats espanyoles dels refugiats que siguin professors universitaris al seu país d'origen.

3.- Promoure accions de voluntariat entre els estudiants, en col·laboració amb altres administracions i agents, especialment en aquelles disciplines més directament relacionades amb aquest drama social".

D'altra banda, el Comité executiu de CRUE-Internacionalització i Cooperació, recomana que "les possibles actuacions a curt, mitjà i llarg termini que podrien desenvolupar les universitats són, entre altres:

- Acollir les persones refugiades en residències universitàries.

- Facilitar formació lingüística en espanyol que permeti la seua integració al nostre país.

- Proporcionar serveis d'assessorament legal, psicològic, sanitari i d'accés als serveis socials, entre d'altres.

- Dirigir i promoure accions de voluntariat.

- Atendre refugiats estudiants, professors i investigadors d'aquestes zones en conflicte i que ja es troben a Espanya.

- Plantejar i donar possibles solucions als problemes d'accés a les universitats, en col·laboració amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i amb les conselleries responsables de les universitats en cada comunitat autònoma.

- Facilitar beques en els casos que sigui possible.

- Situar els països en conflicte com a prioritaris en matèria de cooperació universitària.

Les accions a implementar són moltes i variades i es realitzaran prioritàriament en col·laboració amb les administracions i les ONG. En tot cas, estaran supeditades a les limitacions pròpies de la legalitat vigent".