Les universitats insten els partits a arribar a acords per aprovar els pressupostos

La ACUP afirma en un comunicat que malgrat no assolir les previsions són del tot necessaris

Descarregar pdf
dominicsmith. (cerillon.com)CC BY 4.0 Deed
Dominici Smith (www.cerillon.com)/ CC BY 4.0 Deed
Comunicat dels rectors i les rectores de les universitats públiques catalanes en relació als pressupostos de la Generalitat per a l'any 2024
 
"Els rectors i les rectores de les universitats públiques catalanes, en el context de la tramitació i el debat parlamentari dels pressupostos de la Generalitat per aquest any 2024, volem expressar la necessitat de disposar d'aquesta eina financera clau pel progrés de Catalunya. Mitjançant uns nous pressupostos, el Govern de la Generalitat ha de poder atendre adequadament les necessitats del nostre país.

Pel que respecta a l'àmbit universitari i de la recerca, les universitats públiques catalanes han de disposar dels recursos adequats per poder aplicar la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU). Tot i no assolir les previsions que estableix el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement per l'any 2024, els compromisos financers recollits als Pressupostos son del tot necessaris per permetre a les universitats públiques catalanes mantenir la seva activitat i esdevenen la  base a partir de la qual seguir construint la Catalunya del coneixement.

És per tot això que emplacem a les forces polítiques a arribar als acords necessaris per tal de fer possible l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per aquest any 2024".

 
MÉS INFORMACIÓ: