La universitat encara està lluny de l'equitat

Un estudi de la Xarxa Vives posa de relleu que la classe alta continua predominant a les aules

Descarregar pdf
alumnes
A l'estudi hi ha participat alumnat de la UdL. FOTO: UdL
La classe social predominant a la universitat és l'alta, el 55% als graus i el 58% als màsters. Per contra, la classe social baixa és la menys representada en ambdós casos: suposa només l'11% de l'estudiantat. Així ho revela l'informe Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019) que ha fet públic avui la Xarxa Vives d'Universitats. Han participat més de 41.200 estudiants de 20 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. D'aquests, 1.562 són de la Universitat de Lleida (UdL).
 
L'estudi revela que mentre que un 40% de la població adulta té un nivell formatiu baix segons l'INE 2018, a la universitat les filles i els fills de progenitors amb un nivell formatiu baix només representen el 22%. Aquests estudiants estan més representats en les branques de Ciències Socials (26,4%) i Humanitats (25,3%) que no pas en Ciències (18%), Enginyeries (18,8%) i Titulacions Mixtes (3%), amb el risc de segregació per origen socioeconòmic que això comporta, segons l'informe.
 
Els progenitors són els principals finançadors dels estudis, tant en els graus (58%) com en els màsters (43%). De fet, per al 25% dels estudiants de grau, els ingressos familiars són l'única font de finançament amb la que afrontar les despeses derivades dels estudis universitaris. Les beques són la segona font d'ingressos en importància, però 6 de cada 10 estudiants declara no rebre'n cap. El 63% dels estudiants universitaris de grau viuen a la llar familiar. Dels estudiants emancipats (35%), els d'origen més acomodat accedeixen a residències universitàries en major proporció, i els d'origen menys afavorit a lloguers compartits amb altres estudiants.
 
Quant a gènere, el treball destaca que les dones són majoria a la universitat (62%), però la seua presència és encara minoritària en les Enginyeries (32%) i titulacions mixtes (44,6%). S'orienten cap a les àrees de salut i de cura, mentre que els homes cap a les que tenen a veure amb l'espai exterior de poder i de presa de decisions. La proporció de dones que mostra un nivell alt de dedicació a l'estudi (més de 40 hores setmanals) és superior a la dels homes: 40% front al 34%. Les dones inverteixen més temps en assistir a classe i estudiar, a més de la cura d'altres, feines a casa i transport, mentre que els homes dediquen més temps al treball remunerat, aficions i vida social.
 
L'estudi de la Xarxa Vives analitza les condicions de vida dels estudiants, les seues formes d'estudiar, la seua vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seues expectatives, valors i creences en relació a l'educació superior. Via Universitària s'alinea amb els resultats de l'informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en relació a 28 països europeus.
 
 
Text: Comunicació Xarxa Vives / Premsa UdL