La recerca, punt fort de la UdL

Segons l'últim rànquing estatal de la Fundación Conocimiento y Desarrollo

Descarregar pdf
cienciesdelaSalutUdL2015
Campus de Ciències de la Salut / Foto: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) destaca per l'alt rendiment de la seua recerca, segons el darrer rànquing estatal que elabora la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD). El document, que no permet ordenar els centres de forma numèrica, també subratlla l'orientació internacional de la UdL, sobretot per la mobilitat de l'estudiantat i el número de tesis doctorals que presenta l'alumnat estranger. D'altra banda, dins dels àmbits de coneixement estudiats, la Universitat de Lleida obté els seus millors resultats en els de Medicina, Psicologia i Informàtica.

L'informe elaborat per la Fundación CyD analitza fins a 31 indicadors institucionals de 60 universitats espanyoles, el 72% del total. Estan agrupats en cinc categories: ensenyament, recerca, transferència del coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional. Els resultats de rendiment no són absoluts, sinó que s'estableixen en comparació amb les dades del conjunt d'universitats participants i ponderats per mida dels centres. El nivell de rendiment de cada indicador es reflecteix com un semàfor: l'alt és el color verd; l'intermedi, groc; i el reduït, vermell.

Els millors resultats de la Universitat de Lleida, segons aquest rànquing, els trobem en recerca. Dins la franja d'alt nivell de rendiment trobem la captació de fons externs per a investigació, el nombre de publicacions científiques respecte al nombre de Personal Docent i Investigador (PDI) a temps complet, l'impacte normalitzat d'aquests articles, les publicacions altament citades i el nombre d'investigadors postdoctorals en relació al PDI a temps complet.

Pel que fa als set àmbits de coneixement analitzats -Empresarials, Física, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Informàtica, Psicologia i Medicina- la UdL destaca en els tres darrers. Medicina obté el "verd" en 13 dels 45 indicadors; Psicologia, en 11 de 39; Informàtica, en 11 de 44; i Empresarials, en 2 de 30. La Universitat de Lleida no apareix a la resta.

A Medicina, el rànquing CyD atorga el màxim nivell de rendiment a aspectes com l'atracció d'alumnat nacional i internacional al grau, l'organització del programa d'estudis, els mètodes innovadors de la docència, el nombre de llits disponibles per a la pràctica clínica i la captació de fons internacionals per a la recerca. En l'apartat sobre satisfacció de l'estudiantat, destaquen la docència clínica i les instal·lacions universitàries. Quant a Psicologia, l'informe valora especialment la taxa de rendiment i les pràctiques en empreses. L'alumnat, de la seua banda, dóna la màxima puntuació a la qualitat de la docència, l'orientació investigadora del programa, les instal·lacions i l'experiència educativa. Pel que fa a Informàtica, destaquen la taxa d'estudiantat per PDI, l'atracció d'estudiantat nacional i internacional als graus, l'atracció d'estudiantat nacional als màsters i la captació de fons internacionals per a recerca. Mentre, l'estudiantat valora les instal·lacions universitàries i el contacte amb el professorat.

Més informació

http://www.rankingcyd.org