La UdL votarà rector o rectora el proper 5 de maig

La campanya s'estendrà del 27 d'abril al 3 de maig.

Descarregar pdf
eleccionsUdL2015
Les eleccions a rector o rectora tindran lloc el proper 5 de maig / FOTO: EPS (UdL)
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha donat llum verda al calendari per a l'elecció de rector o rectora. Fins al 17 d'abril es podran presentar candidatures, la proclamació definitiva de les quals serà el proper 24 d'abril. Tot i així, si no hi ha impugnacions es coneixeran quatre dies abans. El procés electoral s'iniciarà el 8 d'abril amb la publicació dels cens. La campanya s'estendrà del 27 d'abril al 3 de maig. Dos dies després, el 5 de maig, se celebraran les votacions.

Tot i que qualsevol membre de la comunitat universitària pot exercir el seu dret a sufragi, no tots els vots valen igual. Així, el del professorat doctor representa el 51%; el de la resta de personal acadèmic, el 13%; el de l'estudiantat, el 26%; i el del personal d'administració i serveis, el 10%. Si un candidat o candidata aconsegueix el suport proporcional de més de la meitat dels vots vàlidament emesos un cop aplicades les ponderacions, serà proclamat rector o rectora el proper 13 de maig. Si cap no assoleix aquesta majoria, s'haurà de fer una segona volta, que tindria lloc el dia 26 del mateix mes. La proclamació definitiva de resultats seria llavors el 3 de juny.
 
Avui també s'ha aprovat el nomenament, com a director general de la Fundació UdL de Joan Estany, catedràtic de Producció Animal de la UdL. Aquest doctor enginyer agrònom, substitueix en el càrrec a Jaume Porta, catedràtic emèrit d'Edafologia i ex-rector de la UdL, al capdavant de la Fundació des del setembre de 2012.

Estany, coordinador del Grup de recerca en porcí de la UdL, centra la seua recerca en l'aplicació de la genètica quantitativa i molecular a la millora animal. En l'àmbit de la gestió, ha estat, entre altres, cap del departament de Producció Animal (1993-1995) i sots-director de Relacions Exterior de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la UdL (1998-2004).

Potenciar les relacions entre la UdL i el seu entorn socioeconòmic i cultural, promoure i projectar la UdL en l'àmbit internacional i facilitar la relació i l'accés al món laboral dels estudiants i graduats són línies que continuarà impulsant Estany.

D'altra banda, el Consell de Govern ha aprovat un paquet d'ajuts per impulsar la recerca que suposen una inversió de prop de 70.000 euros aquest 2015. Es tracta dels ajuts per a borses de viatge per a assistir a congressos, per a estades de professorat visitant, per a estades de professorat de la UdL en altres centres per desenvolupar-hi recerca, per a l'organització de congressos i jornades científiques, per a la publicació de treballs d'investigació en format llibre, per a la realització de reunions prèvies per preparar projectes de recerca internacionals o els anomenats ajuts pont per a projectes de recerca. Pel que fa a convenis, entre altres, se n'ha autoritzat un amb la Southern Illinois University Edwardville.