La UdL reforça la seua imatge a les xarxes socials

El rector xifra en 120.000 euros els danys produïts en la detenció de Pablo Hasél

Descarregar pdf
twitter udl
Twitter UdL

El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat incorporar al Manual d'imatge corporativa de la UdL nous elements gràfics adreçats a harmonitzar la imatge institucional a les xarxes socials. El seu objectiu és promoure un element identificatiu comú a tota la UdL, tot respectant la diversitat dels diferents centres, departaments, instituts de recerca, titulacions, unitats i altres entitats internes. Els gestors de comptes disposaran de sis mesos per adaptar-se a les noves directrius.

El coordinador de Comunicació, Difusió i Premsa, Estanislau Fons, ha assenyalat que "la universitat reconeix la importància creixent de les xarxes en la comunicació pública i avui ha fet un pas important per tal que les intervencions de la institució, les seues unitats i els seus grups en aquest àmbit estiguin correctament identificades i així guanyem visibilitat".

D'altra banda, la sessió telemàtica ha donat llum verda a la creació d'un nou guardó per estimular l’esperit investigador des d’una perspectiva geogràfica entre l'alumnat de segon de Batxillerat de les comarques lleidatanes i l’Anoia. El Consell de govern ha aprovat el Premi Georecerca, promogut pel grup de treball Geoxarxa de l’Institut de Ciències de l’Educació, el departament de Geografia i Sociologia i la Facultat de Lletres, i que en aquesta primera edició se centra en recerques sobre els efectes de la COVID en àmbits com la configuració del comerç, el turisme, la restauració, la mobilitat o la demografia. 

Els treballs individuals es poden presentar en català o castellà fins al dia 11 d’abril de 2021, en format electrònic mitjançant un correu a geosoc.secretaria@udl.cat. El jurat concedirà un primer premi de 200 euros i dos de 100 euros, que es descomptaran de l’import de la matrícula al primer curs en qualsevol grau de la Facultat de Lletres de la UdL.

El Consell de Govern també ha aprovat el document Pautes per a la inclusió de la perspectiva de gènere en les titulacions de la UdL, en compliment del desplegament a partir de 2020 de l’AQU Catalunya de La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. El Consell ha aprovat incloure una competència transversal per a graus i màsters que planteja la incorporació d’aquesta perspectiva i que haurà d’introduir-se en les memòries de les titulacions que es presentin per a ser avaluades a l’AQU Catalunya a partir de febrer de 2021.

Els responsables de les titulacions hauran de seleccionar, almenys una matèria/assignatura obligatòria per a incorporar, en la fitxa de descripció de la mateixa, els resultats d’aprenentatge d’aquesta competència transversal. Pel que fa a la resta de titulacions, hauran d'incorporar la nova competència en les memòries el més aviat possible. Aquesta modificació es pot tramitar com una modificació no substancial a implantar el següent curs acadèmic. Per facilitar el desplegament de la competència en perspectiva de gènere, al llarg del segon semestre d'aquest curs acadèmic, la UdL organitzarà cursos de formació per al professorat.

Durant la sessió també s'ha donat el vist-i-plau al document Revisió del Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) del professorat de la UdL que fixa la dedicació docent de cada professor en base a la seua trajectòria de recerca i transferència i a la seua capacitat de lideratge de recerca i  de gestió universitària. El vicerector de Professorat, Francesc Giné, ha destacat que el text ha estat debatut i consensuat entre la comunitat acadèmicadurant aquest semestre, amb l'objectiu que "estimuli l'equilibri entre l’activitat docent, de recerca, transferència, i la gestió del professorat".

Respecte al Personal d'Administració i Serveis (PAS), s'ha ratificat l’acord de calendari laboral  per a l'any 2021, que inclou el retorn a la jornada de 35 hores setmanals. La UdL dóna així compliment a l'acord de la Comissió Negociadora del PAS Laboral i de la Mesa d'Universitats del PAS, de 6 de novembre de 2018, que aixeca la vigència de la 8a disposició transitòria del 6è Conveni Col·lectiu, que la fixava en 37,5 hores a la setmana.

Quant als fets que van tenir lloc dilluns i dimarts passat en relació a Pablo Hasél, el rector de la UdL, Jaume Puy, ha informat que les primeres estimacions de danys s'eleven a 120.000 euros. Puy ha destacat que no hi va haver danys personals ni en les instal·lacions més sensibles, com ara servidors i aparells informàtics, arxius de docència, títols etc. "Les parts més importants no van ser atacades i això és un petit èxit", ha dit.

Puy, que ha donat compte de la seua actuació durant els dos dies, ha reconegut "que no tot ho hem fet bé, però la pressió a la què hem estat sotmesos és molt alta". El rector ha insistit que la posició de la Universitat és donar suport a la llibertat d'expressió però no als que utilitzen mètodes violents per defensar-la".

Els estudiants han estat crítics amb la gestió de l'equip de govern així com amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra i han demanat que es desglossin els danys registrats, tot mostrant imatges de l'actuació policial. La major part dels membres del Consell de govern han donat suport al rector i al seu equip.