La UdL és la setzena millor de l'Estat, segons el Ranking CYD 2021

Líder en Agricultura i quarta en Veterinària, el primer cop que s'analitzen aquests dos àmbits

Descarregar pdf
agricola
Recerca i docència, aspectes millor valorats / Foto: UdL
La Universitat de Lleida (UdL) és la setzena entre 77 de tot l'Estat espanyol -48 públiques i 29 privades- pel que fa a indicadors de major rendiment relatiu, segons el Ranking CYD 2021 que elabora la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo). La UdL arriba al màxim nivell en 15 dels 37 ítems analitzats, destacant en recerca i docència, amb 5 de 9 possibles. Puja així dos posicions respecte l'anterior edició del mateix rànquing. A més, és líder en Agricultura i quarta en Veterinària, els dos àmbits de coneixement que s'han afegit enguany a l'estudi, que n'analitza un total de 27.
 
Quant a Agricultura, la Universitat de Lleida aconsegueix 21 indicadors de major rendiment, 17 de rendiment intermedi i 7 de menor rendiment relatiu. Se situa així com la millor de tot Espanya, seguida per la Politècnica de Madrid, la Miguel Hernández d'Elx i la Politècnica de València. Pel que fa a Veterinària, el rànquing atribueix a la Universitat de Lleida 10 indicadors al màxim nivell, 12 a l'intermedi i 8 a la franja baixa, situant-la en la quarta posició estatal. Lidera aquest llistat la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb 22 indicadors de major rendiment.
 
En aquesta vuitena edició del Ranking CyD han participat el 89,5% dels centres públics i privats de l'Estat. Per comunitats autònomes, els millors resultats es concentren a Navarra, Catalunya, País Basc, Madrid i Comunitat Valenciana. En primer lloc se situa la UAB, amb 28 indicadors de major rendiment, 8 de rendiment intermedi i 1 de menor rendiment relatiu. Segons aquest rànquing, la Universitat de Lleida suma 15 indicadors al màxim nivell, 12 a l'intermedi i 9 al de menor rendiment relatiu. Tenint en compte només el primer bloc, això situaria la UdL com la vuitena millor de Catalunya.
 
Pel que fa a investigació destaquen les publicacions per professor, l'impacte normalitzat de les publicacions, les publicacions altament citades, els post-doctorats i els trams de recerca. Amb rendiment intermedi se situen els fons externs captats per a investigació i les publicacions interdisciplinàries. En el baix, els fons externs liquidats i les publicacions en accés obert.

En l'apartat d'ensenyament i aprenentatge la UdL obté un rendiment alt en els quatre ítems que fan referència als graus: taxa de graduació, taxa de graduació normativa, rendiment, èxit, així com en el d'estudiants d'altres comunitats autònomes. En l'intermedi se situen el nombre d'estudiants de màster d'altres indrets de l'Estat, mentre que en el baix trobem les taxes de graduació, de graduació normativa i de rendiment als màsters.
 
Quant a l'orientació internacional, la UdL destaca en titulacions en idioma estranger, tant graus com màsters. En rendiment mitjà se situarien la mobilitat de l'estudiantat, les pràctiques a l'estranger, el professorat estranger, les tesis d'alumnat estranger i les publicacions internacionals.

En l'àmbit de contribució al desenvolupament regional, la Universitat de Lleida obté dos indicadors de mig rendiment (pràctiques en empreses de la regió i fons d'investigació regionals) i dos més de baix rendiment (publicacions regionals i publicacions amb empreses de la regió).

MÉS INFORMACIÓ:

Resultats del Ranking CyD 2021