La UdL, en un projecte europeu per desenvolupar vacunes animals

Capta més de 500.000 euros per testar-ne l'eficàcia

Descarregar pdf
udlteam-vacunes
D'esquerra a dreta: Gustavo Ramírez, Judith Ribas, Lorenzo Fraile, Paula Curto / FOTO: ETSEAFIV
La Universitat de Lleida (UdL) participa en un projecte de recerca europeu per desenvolupar vacunes i proves diagnòstiques preventives per a malalties reproductives ramaderes d'impacte mundial. Liderada per l'Agència Nacional Italiana per a Noves Tecnologies, Energia i Desenvolupament Econòmic Sostenible (ENEA), la iniciativa REPRODIVAC compta amb un pressupost de 6 milions d'euros, parcialment finançats (3.125.324€) per Horitzó Europa, el programa de finançament de recerca i innovació de la Unió Europea fins al 2027.

L'equip de la UdL, liderat pel professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFIV) Lorenzo Fraile, encapçala el paquet de treball sobre l'avaluació in vivo de la formulació d'antígens de les vacunes. El grup –del qual formen part Gustavo Ramírez, Judith Ribas, Paula Curto i Jessica Molins- compta amb 522.812,50€ per testar l'eficàcia dels productes desenvolupats en els propers 5 anys. És el projecte amb major finançament europeu per a la UdL en el 2022.

El consorci de REPRODIVAC està format per 16 socis del món acadèmic i la indústria de 7 països europeus: Itàlia, l'Estat espanyol, el Regne Unit, França, Holanda, Alemanya i Suïssa. Els equips treballaran junts des d'una perspectiva multidisciplinària - que inclou biologia estructural, microbiologia, immunologia i ciències veterinàries- per combatre quatre de les malalties abortives de bestiar de més importància econòmica.

Es tracta de la brucel·losi porcina causada pel bacteri Brucella suis, amb un alt impacte zoonòtic en països d'Amèrica i Àsia i amb el potencial de rebrotar a Europa;  l'avortament enzoòtic de les ovelles, produïda pel bacteri Chlamydia abortus; la febre Q, malaltia altament contagiosa d'impacte a nivell mundial causada pel bacil Coxiella burnetii; i la síndrome respiratòria i reproductiva (virus PRRS), responsable d'importants pèrdues en la indústria porcina a nivell mundial.

Les investigadores i els investigadors de la UdL preveuen realitzar proves de les vacunes al Centre d'Estudis Porcins de Catalunya (CEP), a Torrelameu; un consorci integrat per la Diputació de Lleida, l'ajuntament del municipi, el Consell Comarcal de la Noguera i la Universitat de Lleida, sota la direcció científica del catedràtic de Producció Animal de la UdL Daniel Babot. Utilitzaran el nombre de porcs necessaris complint estrictament amb la legislació sobre l'ús d'animals en experimentació animal.
 
Abans, però, altres equips del consorci aplicaran la vacunologia inversa i estructural per seleccionar i dissenyar antígens candidats tant a vacuna com a diagnòstic; utilitzaran sistemes d'expressió de proteïnes per a la producció d'aquests antígens; i desenvoluparan les noves vacunes i proves diagnòstiques, inclosos test in situ (POC) per distingir els animals vacunats dels infectats (DIVA).

L'objectiu final del projecte PRODIVAC és millorar la salut i el benestar animal, la productivitat i la sostenibilitat del sector ramader, així com la salut humana reduint l'ús d'antibiòtics.
 

MÉS INFORMACIÓ:

Web del projecte REPRODIVAC