La UdL crea una nova unitat d'Igualtat i Diversitats

'Honoris causa' per a la catedràtica de Psicologia M. Teresa Anguera

Descarregar pdf
dolors piera
El Centre Dolors Piera hi treballa des de 2006 / Foto: UdL
El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui la creació d'una nova unitat d'Igualtat i Diversitats, que aglutinarà el Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones (creat el 2006) i el programa UdLxTothom (posat en marxa el 2014), incorporant també tant la diversitat sexual i de gènere com la diversitat ètnica cultural. L'objectiu és donar compliment a algunes obligacions que marquen la Llei Orgànica del Sistema Universitari 2/2023 (LOSU) i la Llei 4/2023 per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI.
 
"Davant la necessitat de donar resposta als reptes que plantegen els canvis socials que s'han produït en els darrers anys al voltant de l'eix igualtat-diversitat, en particular la diversitat sexual i de gènere i la diversitat ètnica cultural,  s'opta per un model inclusiu i cohesionat caracteritzat per aglutinar sota un mateix òrgan la gestió de la igualtat i les diversitats en el si de la nostra comunitat universitària", explica la vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps Mirabet. "Es pretén refermar la seua solidesa, millorar l'eficiència, afavorir la coordinació donat el caràcter transversal que requereix la seua implementació i fer un abordatge des d'una perspectiva interseccional", afegeix.
 
Una de les primeres funcions que tindrà la nova unitat és ampliar el Pla d'inclusió de les Persones amb Diversitat Funcional de la UdL, que data de 2014. Serà un Pla d'inclusió i no discriminació del conjunt del personal i sectors de la universitat per motius de discapacitat, origen ètnic i nacional, orientació sexual i identitat de gènere, i per qualsevol altra condició social o personal. La direcció de la unitat d'Igualtat i Diversitats recaurà en una persona membre del PDI nomenada pel rector o rectora, en qualitat d'adjunt o adjunta al vicerectorat corresponent, per un període de tres anys renovable consecutivament només una vegada.
 
Depenent del mateix vicerectorat, el Consell ha aprovat el canvi de denominació de la unitat de Desenvolupament i Cooperació que passa a anomenar-se unitat de Cooperació i Solidaritat.
 
La sessió també ha donat llum verda el nomenament com a doctora honoris causa de la UdL de la catedràtica emèrita de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB) Maria Teresa Anguera Argilaga, a proposta de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) a Lleida. Anguera, nascuda a la Ribera d'Ebre (Tarragona), ha impartit cursos de doctorat i seminaris de metodologia del comportament a la Universitat de Lleida. També ha dirigit diverses tesis doctorals d'investigadors i actuals docents de l'INEFC-Lleida, centre adscrit a la UdL. 
 
Impulsora del Grup de Recerca i Innovació en Dissenys (GRID), la seua activitat investigadora s'ha centrat en dos línies de treball: la metodologia observacional i els dissenys d'avaluació de programes. A la UB ha estat Vicerectora de Política Científica (2008-2010) i Vicerectora de Política Docent i Científica (2010-2012). A banda de la seua activitat docent, de recerca i de gestió, Maria Teresa Anguera ha estat presidenta de la Comissió Deontològica del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (2006-2010), presidenta de l'Associació Espanyola de Metodologia de les Ciències del Comportament - AEMCCO (2007-2011), i vicesecretària de la European Association of Methodology - EAM (2008-2012). L'any 1999 va ingressar a la Reial Acadèmia Europea de Doctors  i el 2013, a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
 
D'altra banda, el Consell de Govern de la UdL ha aprovat la creació de dos noves càtedres universitat empresa. Es tracta de la càtedra Trivium de Debat i la càtedra Joan Oró.