La UdL coordina l'acreditació de llengües a les universitats catalanes

Assumeix la secretaria del CIFALC durant el bienni 2015-2016

Descarregar pdf
llengues
Una classe de llengües a la UdL

Des d'aquest mes de març, la Universitat de Lleida és la coordinadora de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), l’òrgan encarregat d’impulsar i garantir la formació i l’acreditació lingüístiques a les dotze universitats públiques i privades de Catalunya, en col·laboració amb la Secretaria d'universitats i recerca (SUR) i la Direcció general de política lingüística de la Generalitat (DGPL).

Durant el bienni 2015-2016, la UdL, a través del seu Institut de Llengües, s'encarregarà de gestionar els exàmens interuniversitaris d’acreditació per obtenir els certificats de coneixements lingüístics.

D'una banda, els diplomes de llengua catalana en els diferents nivells (Bàsic A2, Elemental B1, Intermedi B2, Suficiència C1, Suficiència per al personal docent i investigador C1 i Superior C2), homologats per la Generalitat. De l'altra, els de terceres llengües (alemany, anglès, francès i italià), nivell B2, coneguts també com exàmens CLUC, reconeguts en aquest cas per la Generalitat i també per l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior, que aplega universitats espanyoles i també europees.

Pel que fa als CLUC, el proper mes de juny es realitzaran per primera vegada exàmens d'acreditació de nivell B2 de francès, alemany i italià. També al juny, s'estrena l'examen CLUC uninivell de B2 d'anglès, tot i que a l'octubre encara es podrà realitzar una darrera prova multinivell d'aquest idioma.

"Aquesta nova responsabilitat de la UdL arriba en un moment especialment significatiu per les universitats, l'estudiantat i l'àmbit del coneixement i l'acreditació de terceres llengües", explica la vicerectora d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua, Neus Vila.

És per això que la UdL s'ha fixat entre els seus objectius mantenir una relació intensa amb la SUR, la DGLP i la resta d'universitats, afegeix, per millorar la promoció del CIFALC, tot vetllant per la formació del professorat de llengües i impulsant la seua pàgina web. En aquest sentit, es preveu dotar-la de nous continguts, com ara models d'examen que puguin ajudar l'estudiantat de llengües a obtenir l'acreditació pertinent, així com informació actualitzada en relació amb aquest àmbit.