La UdL avança cap a l'objectiu de residu zero

Elimina les ampolles de plàstic als actes institucionals i les papereres als despatxos

Descarregar pdf
illa de reciclatge
Una de les illes de reciclatge del Rectorat / Foto: UdL

La Universitat de Lleida (UdL) avança cap a la fita del residu zero amb noves mesures per fomentar la recollida selectiva i el consum sostenible. La comissió de Sostenibilitat i Emergència Climàtica (CSiEC) ha aprovat l'eliminació de les papereres de rebuig dels despatxos i la substitució, en els actes institucionals de la UdL, de les ampolles d'aigua d'un sol ús per gerres i gots reutilitzables. Aquestes iniciatives s'emmarquen en la lluita contra la crisi climàtica i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que formen part de l'Agenda 2030.

"La Universitat de Lleida, com a institució de referència del nostre territori, és responsable de liderar e implantar mesures que s'alineïn amb els ODS i emprendre estratègies que, entre d'altres, contribueixen a la conservació dels recursos naturals", destaca el vicerector de Campus, Narciso Pastor. Per això, aposta per reduir els residus generats i afavorir la recollida selectiva.

En els propers dies la UdL retirarà de tots els despatxos les papereres de rebuig, en les quals es poden dipositar tota mena de residus, deixant només els contenidors de paper. El personal haurà d'utilitzar les illes de recollida selectiva, on es poden dipositar els residus en la fracció corresponent.

D'altra banda, en els actes institucionals es deixaran d'usar les ampolles d'aigua de plàstic, d'un sol ús. Per aquells departaments o unitats que ho sol·licitin de forma expressa, la CSiEC proveirà de gerres i gots reutilitzables, de vidre o altres materials. El servei també podrà ser ofert per part de les cafeteries dels campus.

"Estem convençuts que és el camí per aconseguir una UdL més sostenible, i en definitiva un món més saludable", ha afegit el vicerector de Campus.