La UdL assumeix al setembre la gestió íntegra del campus d'Igualada

Implica una vuitantena d'estudiants, 21 professors i 22 membres del PAS

Descarregar pdf
campusigualadaUdL
Un dels edificis universitaris a la capital de l'Anoia

La Universitat de Lleida (UdL) assumirà el proper 1 de setembre la gestió íntegra del campus d'Igualada, tant pel que fa a la docència, com a la recerca i transferència del coneixement; segons ha aprovat avui el Consell de Govern. La UdL assumirà una vuitantena d'estudiants, 21 membres del Personal Docent i Investigador (PDI) i 22 del Personal d'Administració i Serveis (PAS). Uns acords que han de ser ratificats pel Consell Social el proper dijous, 26 de juliol.

Quant a docència, la UdL integra els estudis que realitzava el Consorci de l'Escola Tècnica d'Igualada (CETI),  adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Això comporta que 86 alumnes passen a la UdL. Uns altres 33 continuaran els seus estudis a la capital de l'Anoia, tot i que obtindran un títol de la UPC, gràcies a un acord de mobilitat entre les dos universitats (UPC i UdL). "Cal destacar que solament 6 estudiants del CETI han decidit deixar el campus d'Igualada i matricular-se en altres estudis de la UPC", ha explicat el vicerector de Docència, Paco García.

En l'àmbit de la recerca i transferència, la UdL assumeix el grup consolidat de la Generalitat A3 Leather Innovation Center, que presta serveis a tota la cadena de valor del sector de la pell i del tèxtil per incorporar articles de cuir i tèxtils innovadors al mercat. L'exercici de 2017 va tenir una facturació de 670.260 euros.

Pel que fa al personal, el dia 1 de setembre de 2018 s'incorporen a la Universitat de Lleida 14 professors del CETI i 7 de la UPC, que passaran a formar part dels departaments de la UdL de la seua especialitat. També s'integren tots els membres del PAS del CETI, 12 de serveis generals i 10 del grup A3 Leather Innovation Center. A més, la UdL ha negociat amb la Generalitat la creació de nous llocs de treball per cobrir les necessitats organitzatives del campus i de les titulacions que la UdL hi implanta.

La dissolució del CETI implica la cessió de tots els seus actius i passius a la Universitat de Lleida. Es tracta d'un immobilitzat valorat en 6,4 milions d'euros, compost per un edifici de 5.836 metres quadrats situat al Pla de la Massa d'Igualada, i tot el seu equipament, mobiliari i instal·lacions tècniques i científiques. Pel que fa al passiu, el gerent ha destacat que el CETI no té cap endeutament. Aquest acord aprovat pel Consell de Govern del Consorci el passat 12 de juliol, s'ha sotmès a informació publica mitjançant anunci al DOGC del 18 de juliol de 2018. També s'ha aprovat la creació del Consell Assessor Territorial del Campus Universitari d'Igualada-UdL, que vol conformar un espai de diàleg i d'interacció amb el territori.

Amb la finalitat d’enfortir el campus d'Igualada, la UdL accepta la concessió per part de l'Ajuntament d'un terreny de 1.560 metres quadrats per a la construcció i posterior explotació d'una residència universitària. Aquest terreny està situat al xamfrà dels carrers Sant Carles i del Cardenal Vives de la capital de l'Anoia i forma part d'una finca on hi ha l'hospital de simulació 4D Health Innovation Sumulation Center i on es construirà el nou edifici per als estudis de salut del campus.

Al marge dels punts referents al campus d'Igualada, el Consell de Govern també ha aprovat nomenar professor emèrit a Francesc Fité, que es jubila a finals d'agost. Fité, profesor d'Història de l'art antic i medieval a la UdL des del 1988, ha centrat la seua recerca en l'art i la història d'època romànica del vescomtat i arxiprestat d'Àger i l'antiga catedral de Lleida. Darrerament, s'ha centrat en l'estudi del romànic tardà de les portades de l'Escola de Lleida i l'escultura de la Seu Vella.