Jaume Puy, elegit nou rector amb el 75,2% de vots vàlids emesos

Serà proclamat el proper 14 de maig

Descarregar pdf
nou equip rectoral
Jaume Puy amb la majoria del seu equip Foto: T.A

El fins ara vicerector de Recerca i únic candidat a rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, ha guanyat les eleccions. Tenint en compte els vots vàlids emesos (a favor i en blanc) i un cop aplicada la ponderació, ha rebut l'aval del 75,2% dels votants (amb 900 vots absoluts), mentre que un 24,8% han estat vots en blanc (358). Amb més de la meitat de vots vàlids emesos un cop aplicats els criteris de ponderació i si no hi ha cap impugnació en el període legal, el catedràtic de Química serà proclamat definitivament rector de la UdL per als propers 4 anys el 14 de maig.

La participació ha estat de l'11,6% en termes absoluts (1.277 vots emesos) i del 54,3% una vegada feta la ponderació. En aquesta ocasió, la participació ponderada més elevada ha estat la del professorat doctor amb vinculació permanent (amb un 79,55%), que a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia ha arribat al 100%, seguida del personal d'administració i serveis (amb un 78,35%), i de la resta de personal docent i investigador (amb un 37,06%). L'estudiantat ha estat el menys participatiu en les eleccions a rector i només ha arribat al 4,14%.

Per centres, la Facultat de Lletres i l’Escola Politècnica Superior (EPS) han estat els qui més han votat, amb un 19,7% i un 18,38% de participació, respectivament. L’índex més baix de participació ha estat a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS), amb només un 6,23%, seguida de la de Dret, Economia i Turisme (FDET), amb un 7,73%, i la de Medicina, amb un 8,75%. Puy ha obtingut el suport més alt a l'ETSEA, amb un 84% dels vots emesos a favor, seguit de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, amb 78,15% per la seua candidatura, i Medicina amb un 73,68%. A l'EPS ha rebut el suport del 70,86% dels votants, a la FDET del 69%, a Lletres del 58,9% i tanca la llista la FEPTS amb un 56,36%.

Els universitaris cridats a les urnes en aquesta ocasió han estat 10.945 entre estudiantat (9.280), personal docent i investigador (PDI, 1.203) i personal d'administració i serveis (PAS, 462). D’aquests, 417 electors (350 estudiants, 36 PDI i 22 PAS) són del campus d’Igualada, que ha participat per primera vegada en unes eleccions a rector. Segons la normativa electoral, que dóna un pes específic a cada col·lectiu universitari, el vot del professorat doctor amb vinculació permanent val el 51%; el de l'estudiantat, el 26%; la resta del personal acadèmic, el 13%, mentre que el del PAS computa un 10%.

Jaume Puy, químic i físic, és catedràtic de Química a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) i professor de la UdL des del 1986. Quant a recerca, ha participat en 5 projectes de la Unió Europea i 12 d'estatals. Les seues línies d'investigació se centren en àmbits com els nanomaterials, la caracterització dels processos físic-químics implicats en la biodisponibilitat de nutrients i elements tòxics en mitjans aquàtics naturals o l'especiació dinàmica. Pel que fa a la gestió, Puy ha estat director del departament de Química, sots-director de l'ETSEA i vicerector de recerca de la UdL des de juny del 2011 fins a l'actualitat.

Text: Suigeneris Comunicació Creativa / Premsa UdL

Resultats eleccions rector 2019

Participació eleccions rector 2019

Vots per Facultats i Escoles - eleccions rector 2019

Resultats absoluts eleccions rector 2019