Homenatge al personal que ha dedicat 25 anys a la UdL

Descarregar pdf
25anysUdL2013
L'acte ha tingut lloc al Saló Víctor Siurana (Foto: UdL)

El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto Fernández, ha presidit aquest dijous l'acte d'homenatge al personal que ha complert 25 anys de servei a la institució. Són un total de 47 treballadors i treballadores de la UdL, 9 membres del Personal d'Administració i Serveis (PAS) i 38 del Personal Docent Investigador (PDI). En l'acte, que s'ha celebrat al Saló Víctor Siurana del Rectorat, també s'han lliurat 20 distincions: dos a títol pòstum i la resta, a la plantilla que enguany es jubila. El rector ha encoratjat el personal a treballar com sempre, malgrat el context de retallades, tot recordant el deute de la Generalitat amb la UdL. "Les persones fan la Universitat", ha destacat Roberto Fernández.


25 anys de servei a la Universitat de Lleida

PDI: Ignacio de Alòs, M. Teresa Armengol, Mercè Balcells, Joan Baró, Jaume Barrull, Jesús Burgueño, M. Àngels Cabasés, M. Ángeles Calero, José Manuel Casanova, Joan Cecília, José Conde, Neus Cortada, Juan Carlos Cuchi, Jordi Domingo, M. Dolors Falcó, Carles Feixa, Pedro Fraile, Ramon García Albero, M. Dolores González, José M. Jové, Francesc Jové, Francisco Juárez, Immaculada Lorés, Rosa M. Martí, Adoración Padial, Juan Pedrol, M. Carmen Piñol, Jaume Puy, Núria Rafel, Concha Ramos, Àngel Rodríguez, M. Paz Romero, Francisco Javier Ruiz del Portal, Josep M. Rusiñol, Rosa M. Soler, Albert Sorribas, Antoni Vaquer i M. José Vilalta.

PAS: Asunción de Andrés, Francesc Català, Florentina Figueras, M. Soledat Jané, M. Carmen Mendoza, Josep Ramon Peguera, Josep Rius, Dolores Rodríguez i José Romero.


Distincions

Jubilació: Josep M. Arrufat, Carlota Lara, Rosa M. Pujol, Carmen Santiago i Aurèlia Vera (PAS); Pilar Allende, Ramona Barberà, Jaume Baró, Javier D. Barragán, Primitivo Borjabad, Dolors Ciutat, Hortènsia Cuadra, Dolors Falcó, Núria Farrús, José Juan Fernández, Pilar Navarro, José Arturo Pérez i Frederic Vilà (PDI).

 

A títol pòstum: Ramon M. Egido (PDI) i M. Àngels Noguera (PAS).