Guia per millorar la relació entre doctorands i directors de tesi

L'Escola de Doctorat de la UdL celebra la seua jornada anual

Descarregar pdf
doctorat
L'inici de la jornada a l'Auditori del Centre de Cultures. FOTO: UdL
L'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida (UdL) ha presentant avui, en el marc de la seua Jornada anual per als nous doctorands i doctorandes, una guia amb recomanacions pràctiques i materials de suport per millorar la relació entre aquests i els seus directors i directores de tesis. El seu objectiu és afavorir un desenvolupament exitós de la tesi i una formació més completa i integral que tingui en compte, entre altres, la diversitat personal, familiar, professional, cultural, d'origen i de gènere dels doctorands i doctorandes.
 
El document, en l'elaboració del qual hi han participat doctorands, directors i personal de l'Escola, aborda aspectes com ara la comunicació que s'ha d'establir entre el professorat i l'alumnat de postgrau, l'assumpció de responsabilitats compartides, la clarificació de les expectatives mútues, la gestió dels tempos o de possibles situacions d'estrès, entre d'altres.
 
Aquest curs acadèmic la UdL compta amb 775 estudiants de doctorat, 143 de nou accés. Del total de persones matriculades als 14 programes que ofereix l'Escola, un 54% (417) són dones, i un 34% (265) d'origen estranger, un 3% més que el curs anterior. Tot i que la matrícula encara és oberta es manté la tendència a l'alça dels darrer tres cursos. Quant als diferents programes de doctorat, els que tenen més persones inscrites són Salut (203), Educació, Societat i Qualitat de vida (103) i Dret i Administració d'Empreses (101).

El rector, Jaume Puy Llorens, ha presidit la inauguració de la jornada a l'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Trasnfrontera, acompanyat per la directora de l'Escola, Maria Àngels Balsells Bailon, i la representant del personal investigador en formació al Comitè de Direcció de l'Escola, Sílvia Gras Artells. Balsells ha destacat que l'objectiu principal de la jornada és trencar la sensació de soledat que poden sentir les persones quan comencen una tesi, així com ajudar-les a adquirir competències necessàries per convertir-se en investigadors i investigadores. D'aquí que la jornada hagi inclòs tallers sobre gestió de dades o divulgació científica, però també en la cura del benestar emocional. Per la seua part, el rector ha remarcat la importància dels estudis de doctorat que són claus a les universitats per activar i transferir el coneixement, ha afirmat.
 
La jornada també ha inclòs dos xerrades: DoctoratGPT, recerca doctoral a l’època de la IA Generativa, a càrrec del professor associat de la Universitat Politècnica de Catalunya, Marc Alier Forment, i Oportunitats de formació durant el doctorat, més enllà de la recerca acadèmica, impartida per Belen Villacampa Naverac, coordinadora de doctorat de campus Iberus.