Genètica per identificar porcs més resilients a les malalties

El Congrés Internacional de Veterinària Porcina premia una recerca de la UdL

Descarregar pdf
premi porcí
Lorenzo Fraile, recollint el guardó / Foto: ETSEAFiV-UdL

Investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) i Agrotècnio han identificat algunes variants genètiques que podrien tenir un efecte protector davant el complex respiratori porcí (PRDC per les sigles en anglès). Són resultats del projecte nacional de recerca Resilmarker, liderat pels professors de la UdL Lorenzo Fraile i Romi Pena. Un reconeixement a aquesta investigació ha estat el premi al millor pòster del 27è Congrés Internacional de la Societat Veterinària Porcina i el 15è Simposi Europeu de Gestió Sanitària Porcina (IPVS&ESPHM), celebrats a la ciutat alemanya de Leipzig.

La PRDC és una síndrome multifactorial respiratòria relacionada amb la infecció per diferents patògens, tant vírics com bacterians, que redueix el rendiment del porc i augmenta tant els costos de la medicació com la mortalitat. La recerca, realitzada pel personal investigador de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV) de la UdL, ha analitzat un miler d'animals d'engreix de 10 granges afectades per brots de PRDC, confirmant la presència del virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRSV) i els bacteris Streptococcus suis i/o Actinobacillus pleuropneumoniae.

Genotipant un panell de 17 polimorfismes (variacions en l'expressió gènica), l'equip ha aconseguit identificar marcadors genètics que es podrien utilitzar en la selecció de porcs amb una millor predisposició per fer front al complex respiratori. "La selecció dels al·lels favorables per MX1, RNASEL, GPB1, GBP5, SGK1, HDAC6 i MRMN1 tenen un efecte protector davant del PRDC", afirmen els investigadors de l'ETSEAFiV.

"El nostre estudi obre el camí per definir panells de marcadors d'ADN que poden contribuir a seleccionar porcs resistents al PRDC", destaca Fraile. Per això, però, caldran més investigacions. "Els futurs treballs haurien de tenir com a objectiu validar aquests resultats en altres sistemes de producció porcina i estudiar la seua interacció amb altres patògens i factors ambientals", afegeix.

El premi al pòster, titulat Screening DNA markers to improve resilience to PRDC outbreak (Detecció de marcadors d'ADN per millorar la resiliència als brots de PRDC),  consisteix en una inscripció gratuïta pels propers congressos ESPHM i IPVS, considerats els més importants de l'àmbit porcí a nivell mundial.