Excel·lència de l'AQU pel grau i el màster d'informàtica de l'EPS

Dos màsters d'ETSEA també compten amb la màxima valoració de l'Agència Catalana de Qualitat

Descarregar pdf
Classe a l'EPs de la Universitat de Lleida
Aula d'informàtica de l'EPS. FOTO: EPS-UdL

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha valorat com a excel·lents el Grau en Informàtica i el Màster en Informàtica que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida.

Aquesta valoració s'ha obtingut després de la visita d'un comitè d'avaluadors externs, el passat mes de novembre, que es va entrevistar amb alumnat, professorat, la direcció del centre i experts del sector. Els avaluadors també van visitar les instal·lacions del centre i van analitzar tota la documentació que es requereix per a l'acreditació.

Cal destacar que solament el 7% del graus i el 12% dels màsters acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta  valoració d’excel·lència. De fet, el grau en Enginyeria Informàtica és el primer grau de la UdL que obté aquesta qualificació, mentre que el màster en Enginyeria Informàtica és el tercer màster de la UdL que l'aconsegueix després del Màster en Millora Genètica Vegetal -títol impartit a l'Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa- i el Màster en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral -títol interuniversitari coordinat per la UdL i on participen les universitats de León i Còrdova.

A nivell de Catalunya, l’EPS s’ha convertit en l’únic centre que assoleix l’acreditació d’excel·lència en totes les titulacions d’una mateixa branca (grau i màster), en aquest cas d'Informàtica.

Al llarg del curs 2014-2015, AQU Catalunya va iniciar les avaluacions de graus i màsters que són obligatòries per a l'acreditació de les titulacions oficials. Durant aquest any 2016 es completarà l'avaluació externa de totes les titulacions que s'han desenvolupat durant 4 anys, en el cas dels màsters, i 6 anys, en el cas dels graus.