El pressupost de la UdL frega els 85 milions pel 2018

El consell aprova dos nous doctors honoris causa per l'any vinent

Descarregar pdf

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui la proposta de pressupost de la institució per al 2018. Els comptes ascendeixen a 84.871.197,57 euros, el que suposa un increment del 2,16% respecte a l'actual exercici. El pressupost se sotmetrà a l'aprovació definitiva del Consell Social en una propera reunió, previsiblement al gener. 

Pel que fa a ingressos, segons ha informat el gerent Josep Maria Sentís, els comptes preveuen un increment de l'aportació del finançament de la Generalitat  i un manteniment de la matrícula semblant a la del curs 2017-2018. Quant a les despeses, es preveu un increment de la partida de personal, fruit de la contractació de professorat per a les noves titulacions del campus d'Igualada. La despesa corrent també creix " per la posada en marxa de nous edificis, com els Serveis Hospitalaris Veterinaris, i la major aportació a centres, departaments i centres de recerca propis i vinculats", segons Sentís. 

La distribució per capítols és la següent:

  INGRESSOS 2017 2018 % variació
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 26.103.994,96 26.085.942,78
-0,07%
Capítol 4 Transferències corrents 51.949.139,68 53.621.280,68 3,22%
Capítol 5 Ingressos patrimonials 136.120,00
131.170,00
-3,68%
  Ingressos corrents 78.189.254,64 79.838.393,46
2,11%
Capítol 7 Transferències de capital 4.817.844,11 3.817.844,11
-20,76%
Capítol 9 Passius financers 65.960,00 1.214.960,00
1740,91%
  Ingressos capital 4.883.804,11 5.032.804,11  
3,05%
  TOTAL 83.073.058,75   84.871.197,57 2,16 %
 

 

     
  DESPESES 2017 2018 % variació
Capítol 1 Despeses de personal 57.096.683,92 58.207.108,25
1,94%
Capítol 2 Despeses de béns i serveis 13.898.439,14 14.376.964,64 
3,44%
Capítol 3 Despeses financeres 84.528,93 84.407,74
-0,14%
Capítol 4 Transferències corrents 6.093.993,17 6.324.005,31
3,77%
  Despesa corrent 77.173.645,16 78.992.485,94
2,36%
Capítol 6 Inversions reals 4.855.652,80 4.835.605,75 -0,41%
Capítol 9 Passius financers 1.043.760,79 1.043.105,88 -0,06%
  Despesa capital 5.899.413,59 5.878.711,63 
-0,35%
  TOTAL 83.073.058,75 84.871.197,57 2,16 %

 

Pel que fa als àmbits del Pla Estratègic, el que més creix és el de Comunitat universitària, amb un augment del 3,7% que s'afegeix al 50% dels tres últims anys. Es mantenen les convocatòries d'ajudes a l'estudiantat per les despeses d'habitatge, necessitats econòmiques sobrevingudes, aprenentatge d'una tercera llengua i mobilitat, entre altres. En segon lloc trobem Docència, aprenentatge i ocupabilitat, amb un augment del 3,2% en relació al pressupost de 2017. 


Al marge dels temes econòmics, el consell de govern ha aprovat el nomenament de dos nous doctors honoris causa de la UdL. D'una banda, la directora executiva de l'Associació Professional d'Infermeres d'Ontario-RNAO (Canadà), Doris R. Grinspun, a proposta de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia; i de l'altra, l'expert en trastorns de la son infantils David Gozal, a proposta de la Facultat de Medicina.

Nascuda a Xile, Grinspun va estudiar a Israel i els Estats Units, per acabar treballant al Canadà com a infermera clínica especialitzada en rehabilitació. La seua tasca al capdavant de la RNAO ha convertit aquesta associació professional en un referent per a l'elaboració de polítiques públiques de salut. Defensora de solucions solidàries basades en l'evidència, insisteix en valors com la dignitat humana, el benestar de les persones i l'interès públic. Professora de les universitats d'Otawa i Toronto, Doris R. Grinspun ha rebut més de 50 premis professionals i acadèmics, entre els que destaquen l'Ordre d'Ontario (2003), 
la Medalla del Jubileu del Diamant de la Reina Isabel II (2012) o el Nursing Leadership Award (2013).

Nascut al Marroc, el pneumòleg pediàtric David Gozal és professor titular a la Universitat de Chicago, als Estats Units. Conegut com a pioner en l'estudi dels problemes de son 
de la infància, és un expert en el tractament d'aquests trastorns pediàtrics, però també en els mecanismes de regulació de la son i la relació entre les seues alteracions i les conseqüències clíniques i socials.  Ha desenvolupat estudis en els àmbits de la biologia molecular, la genètica, l'epidemiologia, el bloqueig de sistemes, la biologia cel·lular i la fisiopatologia. Gozal ha publicat més de 500 articles que superen les 35.000 cites i ha estat president de la Societat Toràcica Americana-ATS (2016-2017).

Durant la sessió, també s'ha llegit una Declaració del Consell de Govern de la Universitat de Lleida sobre les obres d'art del Museu de Lleida:

"El consell de Govern de la UdL, reunit l'onze de desembre de 2017 declara:
1er.- Refermar la postura que la Universitat de Lleida ja va expressar amb la seua adhesió al manifest impulsat per la Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida el 22 de juny de 2016, amb el nom de Manifest en defensa de la unitat de les col·leccions del Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu de Lleida.
2on.- Lamentem que no s'hagi produït un acord polític que donés sortida al conflicte sobre la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida.
3er.- Lamentem la sentència judicial contrària als interessos de la unitat de la col·lecció del Museu i de les Terres de Lleida.
4rt.- Esperem que prosperin els recursos presentats pel Museu de Lleida que demanen la preservació de la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida.
5è.- Ens oposem a qualsevol mesura cautelar que doni lloc al trasllat d'obres mentre no s'hagi resolt el conflicte en l'àmbit judicial i mentre no hi hagi una sentència ferma".