El Consell de Govern aprova que la UdL passi de 27 a 18 departaments

Per vint-i-cinc vots a favor, deu en contra, i dos en blanc

Descarregar pdf
EPSinterior
L'EPS guanyarà un departament. FOTO: Jordi V. Pou (*)

(*) Aquesta imatge, que ha d'anar signada correctament, només pot ser utilitzada per il·lustrar aquesta informació. No pot ser arxivada, ni reutilitzar-se per a qualsevol altra informació

El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui en sessió extraordinària per 25 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc, la nova estructura departamental de la institució que passa de 27 a 18 departaments. Ara l'elevarà al Consell Social perquè n'emeti un informe i, si és favorable, la reforma se sotmetrà a votació en claustre extraordinari el proper 14 de juliol, finalitzant així un procés que va iniciar-se l'abril de l'any passat.
 
L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i Forestal i de Veterinària (ETSEAiFidV) redueix els seus 7 departaments actuals a 4: Ciència Animal; Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola; Tecnologia d'Aliments; i Medi Ambient i Ciències del Sòl i Química. Mentre, la Facultat de Lletres passa de 6 a 3: Llengua, Literatura i Comunicació; Llengües i Literatures Estrangeres; i Geografia, Història i Història de l'Art.

La Facultat de Dret, Economia i Turisme passa de 4 a 2: Dret i Economia, i Empresa. La Facultat de Medicina en perd un i es queda amb 3: Ciències Mèdiques Bàsiques; Medicina experimental; i Medicina i Cirurgia. I la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social redueix de 3 a 2: Ciències de l'Educació; i Psicologia, Sociologia i Treball Social.

La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia manté el seu únic departament. I l'Escola Politècnica Superior (EPS) és l'única que incrementa departaments, tot passant dels 2 actuals a 3: Enginyeria Informàtica i Disseny Digital, Enginyeria Industrial i de l'Edificació, i Matemàtica

Segons explica el vicerector de Professorat, Francesc Giné, "la nova estructura de 18 departaments -6 que es mantenen i 12 de nova creació- suposa una mitjana de 27 professors a temps complet per departament, un valor proper a la mida mitjana dels departaments de la resta d'universitats territorials catalanes". "Aquesta nova estructura ens permetrà accedir a convocatòries competitives amb més garanties, així com millorar les col·laboracions entre àmbits afins, tant a nivell docent com de recerca", afegeix.
 
Per la seua part, el rector, Jaume Puy, ha defensat la nova estructura departamental "perquè és millor que l'actual i ajudarà a millorar la gestió", tot i que ha reconegut que hi ha coses "clarament millorables". En aquest sentit, s'han presentat un total de 16 queixes, esmenes i al·legacions, de les quals dos eren a la totalitat de la nova estructura. Aquestes dos han estat presentades una, pel Departament de Dret Públic, i l'altra, conjuntament pels 7 departaments i la direcció de l'ETSEAiFidV.