El Claustre aprova la gestió del rector amb 79 vots a favor i 46 en contra

Roberto Fernández destaca el finançament històric per a la recerca de la UdL

Descarregar pdf
El claustre de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat avui el darrer informe anual de gestió del rector, Roberto Fernández, per 79 vots a favor, 46 en contra, 17 en blanc i 1 nul, sobre un total de 143 emesos. El procés s'ha fet amb urna, per votació secreta.
 
Quant a resultats, el rector ha destacat durant el seu discurs que "el pes de la UdL dins del finançament general de la recerca catalana ha arribat al 6,50, la major quota de la nostra història". Roberto Fernández també s'ha referit als reptes que té plantejats la universitat: "Penso que seran necessàries tres grans estratègies polítiques: una nova llei d'universitats a Espanya, un Pacte Nacional per la Societat del Coneixement a Catalunya i l'objectiu de fer de Lleida una ciutat universitària a l'estil d'unes altres que existeixen en nombrosos països del món", ha manifestat.
 
La Universitat de Lleida resultant d'aquesta triple acció, segons el rector, hauria de "mantenir l'equilibri entre l'accés d'estudiants i l'augment de l'excel·lència acadèmica; mantenir la participació de la comunitat universitària, augmentant i millorant la participació de la societat; tenir un rectorat amb més capacitat executiva, amb una gestió menys horitzontal i més vertical; augmentar l'eficàcia i l'eficiència per contribuir al benestar, la promoció i la cohesió social i al desenvolupament territorial, i aspirar a un major prestigi internacional". Per a tot plegat, ha demanat la complicitat dels parlamentaris i dels regidors de tots els pobles i ciutats de Lleida.
 
Pel que fa al contingut de l'informe de gestió sotmès a votació destaca, en infraestructures, que les obres més importants es concentraran al campus d'Igualada amb l'edifici destinat als estudis de Ciències de la Salut i una residència d'estudiants al costat, que requereix, però, d'un estudi previ de viabilitat econòmica i un estudi de mercat de les necessitats del nombre de places. Durant el primer trimestre de 2019 està prevista l'entrada en funcionament de la Unitat Quirúrgica Docent al municipi de Torrelameu i s'està programat el tancament de la pista poliesportiva del campus de Cappont per a utilitzar-se com a laboratori de pràctiques de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.

Quant a docència, l'informe valora positivament la incorporació plena del campus d'Igualada, que ha suposat augmentar l'oferta de titulacions, "la xifra més elevada de la història recent de la UdL", segons el vicerector de l'àrea, Paco García; així com el nombre d'estudiants, que superen ja els 10.000. També l'aposta per la formació on-line en col·laboració amb universitats estrangeres. En aquest sentit, actualment la UdL està en negociacions amb universitats xilenes, xineses, nord-americanes i colombianes per tirar endavant aquests projectes. El rector, per la seua part, ha fet una crida a impulsar les dobles titulacions, la formació dual i el doctorats industrials com a aposta de futur.

En l'àmbit de la recerca, el vicerectorat de Política Científica està finalitzant la implementació del nou portal web d'investigació i transferència. De la seua banda, el rector ha reconegut que "malgrat els nostres bons indicadors en recerca" hi ha l'assignatura pendent de millorar la transferència. Que "Lleida sigui un territori ple de PIMES i de petites empreses agràries no facilita la connexió entre recerca i transferència", ha posat de manifest. "Necessitem més patents, més spin-off i més start-up", ha dit, així com més finançament públic i privat.

Quant a Relacions Internacionals, l'informe destaca que el curs 2017-2018 ha aconseguit registrar la "mobilitat entrant i sortint més elevada de la història de la UdL. S'han enviat 340 estudiants a 29 països diferents i se n'ha acollit 400 procedents de 33 països". També "s'ha pogut finançar la mobilitat de 66 PDI i 2 PAS de la UdL". Malgrat això, el rector al seu discurs ha insistit que "encara tenim marge de millora en la internacionalització de la nostra universitat. En aquest sentit, hem d'augmentar la nostra capacitat d'atreure estudiants estrangers, especialment llatinoamericans, i de millorar la sortida dels estudiants lleidatans".
 
En professorat, l'informe recull, entre altres, la incorporació de nou professorat permanent i lector i la regularització dels nomenaments provisionals del professorat associat. El rector ha informat que la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) està impulsant negociacions amb el ministeri per incorporar una nova figura d'entrada en la vida universitària en el nou estatut del personal docent i investigador per evitar la utilització incorrecta de les figures de l'associat o del visitant per part de les universitats. 
 
Pel que fa a estudiantat, el vicerectorat corresponent destaca els diners destinats a aquest col·lectiu el curs passat: 762.800€ en beques salari, ajuts per habitatge i desplaçament, per alumnat amb necessitats especials, per situacions econòmiques greus etc, així com les iniciatives destinades a fomentar l'ocupabilitat. En aquest àmbit, el rector ha afirmat que tot i que "la nostra universitat ha avançat en els últims anys, encara hem de desenvolupar molt més aquesta funció" i ha exigit al Govern "que vagi rebaixant fins al 30% la matrícula" i igualant el preu de graus i màsters.
 
Les intervencions dels claustrals han tingut a veure amb les taxes universitàries, el professorat associat, el deute del Parc Científic i Tecnològic, els mecanismes de participació i governança a la universitat, les polítiques socials destinades al Personal d'Administració i Serveis (PAS) i la "neutralitat institucional". 
 
Informe del síndic

A l'inici del Claustre, el síndic de greuges de la UdL, Joan Betriu, ha presentat l'informe anual, corresponent al 2017. En total, es van obrir 25 expedients, 9 menys que l'any anterior. D'aquestes reclamacions, 16 han estat promogudes per l'estudiantat (64%); 7 per membres del Personal Acadèmic i Investigador (PDI); i 2, per persones alienes a la comunitat universitària. No n'hi ha cap del PAS. Per sexes, 13 han estat interposades per homes; 11, per dones; i 1, per un departament de la UdL.

Les queixes han estat motivades per temes com ara les molèsties provocades per obres en època d'exàmens, el retard en la tramitació de documents, l'elecció dels representants del professorat al Consell de Govern, el pagament de complements retributius al professorat a temps parcial, l'aprovat per compensació d'una assignatura o les pràctiques del Màster de Formació Professional de Secundària. 

Entre les recomanacions del Síndic al rector en destaquen tres sobre el pagament de la matrícula de l'alumnat. D'una banda, Betriu suggereix que es "demani a l'administració competent de la Generalitat de Catalunya, el restabliment de les exempcions de què disposaven a favor de les famílies monoparentals, equiparant-les a les famílies nombroses". De l'altra, el síndic de la UdL també proposa al rector que "promogui una modificació legislativa per tal que l'estudiantat que hagi obtingut una matrícula d'honor en un Curs Formatiu de Grau Superior pugi estar exempt del pagament de la matrícula" a primer curs de grau, a l'igual que els "que accedeixen per la via de Batxillerat". En un tercer cas, el síndic també advoca per l'exempció de pagament a les víctimes de la violència de gènere en l'àmbit familiar, encara que s'hagi superat "el període de vigència de la pena a l'autor del delicte".

Dissolució del Departament de Pedagogia i Psicologia

El Claustre de la UdL també ha votat la dissolució del departament de Pedagogia i Psicologia per crear-ne dos de diferenciats: el departament de Pedagogia i el departament de Psicologia. Els representants del PAS s'han mostrat contraris perquè el desdoblament es fa sense incrementar la dotació de personal administratiu. Finalment, la mesura s'ha aprovat per 46 vots a favor, 41 en contra i 21 en blanc, sobre un total de 108 emesos.

Altres temes

La sessió ha acabat amb l'elecció dels 12 representants de l'alumnat al Consell de Govern de la UdL. D'aquests claustrals, 8 els han pactat els mateixos estudiants i 4 els ha nomenat el rector.

En el darrer torn d'intervencions, s'ha llegit un manifest de reivindicacions del professorat associat.


Text: Premsa / Direcció de Comunicació UdL