Cinc dobles graus i dos graus nous per al curs vinent

El Consell de Govern aprova la liquidació de pressupost i renovar la pòlissa de crèdit

Descarregar pdf
ArquitecturaTecnicaUdL
Pràctiques d'Arquitectura Tècnica. FOTO. EPS-UdL
La Universitat de Lleida té previst ampliar amb cinc dobles graus, un itinerari formatiu i dos graus, l'oferta de titulacions per al curs vinent, si així ho aprova el Consell Interuniversitari de Catalunya. De moment, el Consell de Govern de la UdL ja ha donat llum verda a l'oferta, així com a l'ampliació de places del grau d'Infermeria que permetran que fins a 40 alumnes puguin cursar aquests estudis a Igualada.

Pel que fa als dobles graus, se'n preveu impartir un en Infermeria i Fisioteràpia. Tindrà una durada de cinc anys i l'estudiantat podrà fer pràctiques des de primer en empreses privades i centres públics. S'estrenarà amb 25 places.

La resta de dobles graus són el de Veterinària i Ciència i Producció Animal, amb 60 places; dos dobles graus amb la Universitat Oberta de Catalunya: el d'Història/Història, Geografia i Art; i el d'Història de l'Art i Gestió del patrimoni artístic/Història, Geografia i Art, ambdós amb 15 places; i el doble grau en Filologia Hispànica i Estudis xinesos i hispànics, que s'impartirà amb la Universitat d'Estudis Estrangers de Tianjin (Xina) i pel qual es reserven 10 places. Està pendent però del reconeixement de títols per part dels dos Estats implicats.

Estudis xinesos i Hispànics també es podrà cursar com a grau. Amb una oferta de 30 places a primer, tindrà quatre anys de durada, dos que s'impartiran a la UdL i dos més a la Binhai School de Tianjin. Una altra de les novetats quant a graus és el del nou centre adscrit de la UdL, Ostelea, una escola de turisme del Grup Planeta a Barcelona, on està previst que el proper curs s'hi imparteixi Turisme internacional.

Finalment, s'ha donat llum verda a l'itinerari formatiu d'Arquitectura tècnica i Arquitectura amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), que permetrà que l'alumnat de quart curs d'aquesta titulació de la UdL pugui obtenir el grau d'Arquitectura cursant dos anys i mig més a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la URV, a Reus.

D'altra banda, el Consell de Govern ha donat el seu vist-i-plau als comptes de l'exercici 2014, tant de la UdL com de la seua fundació. S'han liquidat ingressos per un import de 74,6 milions d'euros i s'han reconegut despeses per 71,2 milions, d'un pressupost de 74,7 M€ per a l'exercici 2014.

El romanent de tresoreria per a despeses generals, informa el gerent de la UdL, Josep Maria Sentís, presenta un superàvit de 235.450 euros i permet a la UdL tancar el període del Pla Econòmic 2011-2014 sense dèficit, malgrat les reiterades retallades en les aportacions de la Generalitat.

Sentis ha destacat la reducció de la despesa corrent de la UdL des del 2010 -abans de les retallades- fins ara. Així, s'ha passat de 13,7 M€ de despesa corrent al 2010, als 10,6 M€ del 2014, gràcies a l'esforç de totes les unitats de la UdL que han vist reduïda l'aportació del seu pressupost, a les mesures d'estalvi energètic adoptades per la UdL i des del Consorci de serveis universitaris de Catalunya, així com a la implantació de la telefonia IP, ha afegit. La liquidació s'ha de sotmetre ara a la consideració del Consell Social per a la seua aprovació definitiva.

Durant la sessió també s'ha aprovat la renovació de la pòlissa de crèdit, que es va concertar per primera vegada fa dos anys, per un import de quatre milions d'euros amb l'objectiu de cobrir necessitats temporals de tresoreria. "La finalitat és garantir el pagament de la nòmina mensual als treballadors i de les factures dels proveïdors", segons el gerent. La pòlissa "es concertarà d'acord amb els criteris de prudència financera establerts per l'Estat, amb dos entitats financeres". Es tracta de Banco Santander (3.250.000 euros) i la Caixa (750.000 euros). 
 

El Consell de Govern també ha aprovat la convocatòria de beques de col·laboració en serveis i unitats de la UdL per al curs 2015-2016 destinades a l'estudiantat, les quals s'incrementen en 17 respecte el curs anterior, tot passant de 68 a 85.