Cal més recerca sobre l'impacte dels incendis forestals en els ecosistemes de ribera

Un estudi del CTFC i la UdL proposa analitzar més àrees

Descarregar pdf
bloc-PB
Incendi en un hàbitat d'aigua dolça / Foto: Luiz Gustavo Gonçalves
La intensificació dels incendis arran de l'escalfament global està perjudicant els ecosistemes d'aigua dolça. Per això, cal millorar la recerca que s'hi fa sobre el tema incorporant tant indicadors funcionals com més regions i biomes. Així ho afirma un estudi del  Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UdL), publicat a la revista Global Change Biology.
 
Després de revisar 161 articles sobre els efectes del foc en aquests hàbitats de ribera, el personal investigador també proposa  avaluar les implicacions de les diferents estratègies de gestió dels boscos en aquestes zones i analitzar com es propaguen els efectes en els rierols petits als rius més grans.
 
L'equip, liderat pel responsable del grup de Recerca Global en Ecosistemes Forestals del CTFC i professor de la UdL Sergio de Miguel, afirma que la major part de la recerca feta fins ara s'ha centrat en indicadors abiòtics, com la química de l'aigua, més que no pas biòtics, com el plàncton o els invertebrats. També s'ha concentrat principalment en petits rierols d'Amèrica del Nord i en boscos temperats perennifolis, que mantenen les fulles durant totes les estacions. Per això, proposen realitzar futurs estudis en altres zones.
 
Els resultats també suggereixen que malgrat els incendis forestals i els fenòmens hidrològics subsegüents poden tenir efectes dràstics a curt termini en la vida aquàtica, com la disminució de la densitat de peixos o canvis en les comunitats d'insectes aquàtics, la majoria dels indicadors biològics es recuperen en un termini de 5 a 10 anys.
 
El treball ha estat finançat pel projecte FIRE-ADAPT en el marc del programa Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchanges 2021 dins del programa de finançament Horizon Europe.
 
Text: Comunicació CTFC / Premsa UdL
MÉS INFORMACIÓ: