Bona part de l'alumnat de primer, en condicions d'acreditar el B1 d'un idioma estranger

L'Institut de Llengües fa per primera vegada una prova diagnòstica massiva d'anglès

Descarregar pdf
examen anglès
Examen de prova en un curs d'anglès a la UdL / Foto: IL-UdL
El 73,25% de l'alumnat de primer curs de grau de la Universitat de Lleida (UdL) que ha realitzat la prova diagnòstica d'anglès de l'Institut de Llengües (IL) estaria en condicions d'acreditar els coneixements suficients d'un tercer idioma, tal com exigeix la normativa per a l'obtenció del títol. L'alumnat ha d'assolir com a mínim un nivell equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència (MECR) del Consell d'Europa. És la primera vegada que la UdL recull dades de forma massiva sobre el nivell d'anglès de l'estudiantat novell.
 
"Tenint en compte que no tots els que inicien els estudis universitaris tenen el mateix bagatge lingüístic, la Universitat posa les condicions perquè puguin assolir l'objectiu i els informa del seu punt de partida, perquè siguin conscients del recorregut que hauran de fer i el puguin planificar al llarg del període acadèmic", destaca la directora de l'Institut de Llengües de la UdL, Montserrat Casanovas.
 
En la prova diagnòstica realitzada per l'IL a un 69,50% de l'alumnat de primer curs, el percentatge més gran (20,24%) s'ha situat en un nivell de B2.2, seguit pel C1.1 (17,08%) i el B2.1 (16,11%). Una petita part (4,98%) arriba al nivell més alt d'anglès detectat en aquest "test", un C1.2; i un 14,83% assoliria el B1, que és el mínim que exigeix la normativa. En la franja inferior hi ha un 16,23% que podria acreditar un A2 i un 10,52% que se situaria en l'A1.
 
"No s'aprecien diferències significatives del nivell de l'estudiantat per centre, però sí que es pot veure una certa correlació entre la nota d'entrada als graus i el nivell de llengua detectat", expliquen des de l'Institut de Llengües. "Així, per exemple, l'alumnat de la Facultat de Medicina és el que presenta els percentatges més grans en els nivells alts (B2, C1.1 i C1.2), per damunt del nivell exigible a l'acabar els estudis", afegeixen.
 
L'estudiantat que encara no té els coneixements per acreditar el nivell demanat és el destinatari prioritari de les actuacions que l'IL de la UdL implementarà en el marc del pròxim Pla de llengües. Entre d'altres, reforçarà l'oferta formativa adaptada a l'estudiantat de grau i màster (cursos específics pel seguiment de matèries en anglès i per a l'elaboració de treballs de fi de grau i màster, TFGs i TFMs, en anglès), ampliarà les convocatòries d'exàmens per a l'obtenció de certificats oficials i oferirà activitats en llengües fora de l'aula i més lúdiques (trobades de conversa, visites...).  
 
"Amb aquestes accions es pretén, d'una banda, que l'alumnat que no té l'acreditació requerida pugui assolir el nivell B1 mentre cursa els estudis universitaris i, de l'altra, que els que tinguin un nivell superior puguin continuar progressant", insisteixen des de l'Institut de Llengües de la UdL.
 
Precisament fa poc s'ha fet públic que el nivell d'anglès dels joves espanyols entre 18 i 20 anys està baixant. L'índex Education First (EF EPI) assenyala que l'Estat espanyol ocupa la posició 35 dels 113 països analitzats, amb una puntuació de 535 en el nivell d'anglès. Por comunitats autònomes, les que tenen un millor nivell són el Principat d'Astúries (565), Galícia (559) i Madrid (550). Catalunya ocuparia la vuitena posició, amb 537 punts.