Activada la bústia de consultes i reclamacions sobre usos i drets lingüístics

La docència en català baixa a la UdL, però està per sobre de la del conjunt del sistema universitari

Descarregar pdf
presencialitat Lletres
Una classe a la Facultat de Lletres. FOTO: UdL
L'Institut de Llengües (IL) ha activat una bústia per recollir consultes, reclamacions i propostes sobre els usos i els drets lingüístics a la Universitat de Lleida (UdL). Qualsevol persona de la comunitat universitària pot adreçar-s'hi si creu que s'han vulnerat drets lingüístics, si té dubtes sobre l'ús de les llengües dins de la institució o si vol proposar idees o millores en aquest àmbit. Amb aquest servei, l'IL passa a centralitzar aquestes demandes, suggeriments i queixes que arribaven majoritàriament als centres, als consells de l'estudiantat o a la sindicatura de greuges.
 
Les reclamacions per la vulneració de drets lingüístics o per l'incompliment de la impartició de la docència d'una assignatura en la llengua anunciada en la guia docent les gestionarà directament l'Institut de Llengües amb els centres i unitats afectades, pel que fa a la resta, si s'escau, les traslladarà als òrgans competents per resoldre-les.
 
En iniciar-se el curs, la UdL va detectar una cinquantena de disfuncions en la llengua d'impartició dels graus i una trentena en la dels màsters, degudes a incidències a les guies docents o a canvis de professorat  que es van resoldre abans d'iniciar-se les classes. Pel que fa a queixes sobre usos i drets lingüístics, durant el primer semestre d'aquest curs no se n'ha rebut cap.
 
En el conjunt de les universitats catalanes, i segons dades fetes públiques pel Departament de Recerca i Universitats (DRU), s'han produït 55 reclamacions, en tots els casos, són d'estudiantat que havia escollit el català com a llengua de docència en formalitzar la matrícula i que en iniciar les classes es va veure afectat per un canvi. En el 60% dels casos s'havia pogut restablir la llengua inicial, mentre que la resta eren deguts a un canvi de docent.
 
Segons dades subministrades per la UdL a UNEIX (Generalitat de Catalunya), en els últims cinc anys la docència en català a les titulacions de la UdL ha baixat gairebé dos punts; ha passat del 79,3% el curs 2016-2017, al 77,4% el 2020-2021. La docència en castellà va ser el 12,1% (11,5% fa cinc anys), i en terceres llengües el 10,4% (9% el curs 2016-2017).
 
Pel que fa als graus, el curs passat un 80,3% de les hores lectives a la UdL es van impartir en català, mentre que en fa cinc ho van ser el 82,7%. Les matèries en castellà han augmentat del 8,6% al 9,5% en el mateix període, i en terceres llengües han passat del 8,4% al 10,1%. En el conjunt del sistema universitari català (públic i privat), el 70,5% de les assignatures van ser impartides en català, el 26,8% en castellà i el 22,1% en terceres llengües (majoritàriament anglès), segons dades del DRU.
 
Als màsters, amb més alumnat d'altres contrades i en un context de creixent internacionalització, el pes del català al sistema universitari català decau fins al 39,8%. Dos punts per sota està el castellà -amb un 37,9%- i les hores lectives impartides en una tercera llengua eren el 32,9% del total. A la UdL, la docència en català els darrers cinc anys ha baixat deu punts, del 62,759,1% al 52,8%. En castellà ha augmentat en més de vuit punts, del 25,6% al 34,2%, i en terceres llengües ha passat del 11,7% el curs 2016-2017 al 12,9% aquest darrer curs.
 
La UdL ja està treballant, conjuntament amb la resta d'universitats catalanes i el DRU en un Pla d'enfortiment del català (#enFORTimelCATALÀ) impulsat des del Govern que tindrà com a objectiu garantir els drets lingüístics de l'estudiantat, el professorat i tota la comunitat del sistema universitari i de recerca del país i preservar el paper del català com a llengua vehicular i que es preveu estigui enllestit el proper mes d'abril.
 
El compromís de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) és impulsar l'ús de la llengua catalana i fixa l'objectiu d'un 80% de docència en català als graus, que tots tinguin un itinerari en català, i equilibrar l'ús del català als màsters i altres estudis de postgrau. Per fer possible aquest horitzó, des del Govern català s'anuncien mesures per garantir la capacitació lingüística del professorat universitari i el compliment de l'aplicació del Decret 128/2010, que regula l'acreditació del coneixement suficient del català del professorat i competències lingüístiques de l'estudiantat de les facultats d'Educació i del màster de formació del professorat.