9 d'octubre de 2013

Descarregar pdf
 

La UdL, la segona universitat catalana més transparent
 
. Un informe la situa entre les quinze primeres de l'Estat en informació al seu web

 
La Universitat de Lleida (UdL) és la segona de Catalunya pel que fa a la informació institucional que dóna a conèixer a través de la seua pàgina web "de forma visible, accessible, comprensible i actualitzada", per darrere de la Pompeu Fabra. Així ho posa de manifest el darrer Informe de transparència de la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT). El treball analitza els 75 centres d'educació superior de l'Estat, públics i privats. Cap dels segons arriba als nivells mínims.

El rànquing, encapçalat per les Universitats de Cantàbria i Carlos III amb 24 punts, n'atorga 21 a la Pompeu Fabra i 17 a la UdL; els mateixos que la Rovira i Virgili de Tarragona. La de Girona obté 16 punts; l'Autònoma de Barcelona, 15; i la Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona, 13. Pel que fa a les privades, la Universitat Oberta de Catalunya suma 14 punts; la Internacional de Catalunya, 11; la de Vic, 9; la Ramon Llull, 7 i l'Abat Oliba, 5.

L'informe analitza un total de 9 àmbits per mesurar la transparència en la rendició de comptes a la societat: missió de la universitat, pla estratègic, personal contractat, òrgans de govern, oferta i demanda acadèmica, perfil del claustre de professors, informació per l'alumnat, resultats acadèmics i de recerca, i informació econòmica.

La UdL aporta informació de tots aquests aspectes. L'informe de la Fundación FCyT destaca, especialment, el compliment de la Universitat de Lleida pel que fa a la seua presència en rànquings internacionals i informació de professorat, tot i que en aquest àmbit manca la xifra de docents estrangers.

Pel que fa a les mancances, l'Informe de Transparència recull que la UdL hauria d'incloure al web informació sobre bandes salarials del personal, les sol·licituds de matrícula respecte a les places que s'ofereixen (i la seua evolució), el percentatge de professorat estranger, l'índex de satisfacció de l'estudiantat, el balanç i compte de resultats econòmics, la memòria explicativa dels comptes generals i l'informe d'auditoria.

En clau de futur, la Fundació FCyT insisteix en la necessitat de millorar la informació econòmica i la que fa referència al personal docent i investigador; aquesta darrera com a mesura per avaluar la qualitat de l'ensenyament universitari. També aposta per incloure als indicadors de resultats l'ocupabilitat de l'estudiantat.


ranquinktransparenciaUdL2


Més informació

EXAMEN DE TRANSPARENCIA 2012