9 de febrer de 2006

Descarregar pdf

Col·laboració entre UdL, Paeria i l’Escola de Policia de Catalunya en matèria de formació

El rector de la UdL, Joan Viñas, la consellera d’Interior i presidenta de l’Escola de Policia de Catalunya, Montserrat Tura, i l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, han signat avui un conveni marc de col·laboració per a la formació dels cossos de seguretat.

Les tres institucions es comprometen a intercanviar informació i a promoure la participació del seu personal en les activitats formatives d’investigació, publicacions i altres temes d’interès comú. El compromís també observa facilitar la col·laboració dels treballadors de la Paeria i de la UdL en programes formatius de l’Escola de Policia de Catalunya amb les condicions que es concretin per a cada cas mitjançant convenis específics.

El conveni, de vigència indefinida, recull, a més, aspectes com el foment de la recerca i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar les institucions signants. Un altre compromís és proporcionar les instal·lacions i especialment les aules de les tres institucions per realitzar les activitats. A més, es promouran iniciatives conjuntes per al desenvolupament de la investigació en matèria criminològica.


Conveni UdL, Paeria i Escola de Policia