8 de maig de 2007

Descarregar pdf

Més de 8000 universitaris escullen avui el rector de la UdL


Eleccions a la UdLUn total de 8.285 universitaris entre estudiants (6.992), personal docent i investigador (891) i personal d'administració i serveis (402) estan cridats a les urnes per escollir el rector de la Universitat de Lleida per als propers quatre anys. L'únic candidat a presidir la institució universitària és l'actual rector Joan Viñas, que opta a la reelecció amb el mateix equip de govern.

L'horari de votacions serà de deu del matí a sis de la tarda ininterrompudament en tots els centres de la UdL.

Quant al sistema d'elecció, tot i que els Estatuts de la Universitat preveuen dos voltes, en aquests comicis en què hi ha solament un candidat, l'elecció es farà a una volta, tal i com marca la normativa electoral. A efectes d'elecció, l'abstenció no es tindrà en compte. La Junta electoral farà la proclamació provisional de rector l'endemà de les votacions, el 9 de maig, i a partir d'aquest dia s'obre un termini per a la presentació de reclamacions que es tancarà el 15 de maig. El dia 16, la Junta electoral proclamarà definitivament el rector de la UdL.

Tot i que en les eleccions a rector poden votar tots i cadascun dels membres de la comunitat universitària, la vàlua del vot no és la mateixa segons el col·lectiu. Així, la ponderació del vot, establerta en els Estatuts i la normativa electoral, fixa un valor del 51% per al vot del cos docent doctor. La resta de personal acadèmic (docents no doctors, professorat contractat a temps complet o parcial, interins, personal investigador i becaris) es pondera al 13%. Quant a l'estudiantat, al 26%, mentre que el vot del personal d'administració i serveis té el 10%.

 


fletxa-gris MÉS INFORMACIÓ


Secretaria General > Eleccions


print enrera pujar