7 de novembre de 2007

Descarregar pdf

La UdL impulsa amb el Ministeri d'Habitatge, la Generalitat i la Paeria la construcció de 150 pisos universitaris


Signatura del conveni per a la construcció d'habitatges universitaris
Signatura del conveni per a la construcció de pisos universitaris
La UdL, el Ministeri d'Habitatge, les conselleries de Medi Ambient i Habitatge i Innnovació, Universitats i Empresa, així com la Paeria, impulsaran la construcció de 150 apartaments per a estudiants, professors i investigadors universitaris a Ciutat Jardí, en una parcel·la al costat de l'Onze de Setembre que l'Ajuntament cedirà a la Universitat. Ahir es va donar llum verda a la promoció d'aquests habitatges gràcies al conveni que van signar a Barcelona els màxims representants de les institucions implicades.

Es tracta de pisos de 30 i 37,5 m2 per a una i dos persones respectivament, el preu dels quals oscil·larà entre els 75 i els 200 euros mensuals. A més de disposar de serveis individuals, hi haurà serveis comuns com ara una sala d'estudis i d'informàtica, una guarderia infantil, una bugaderia i un aparcament per a bicicletes i cotxes.

Aquests habitatges, en règim de lloguer protegit, seran gestionats directament o indirectament per la Universitat de Lleida i permetran la residència habitual i permanent dels membres de la comunitat universitària mentre es mantingui la seua relació amb la universitat. Tindran un caràcter rotatori, com a solució transitòria cap a d'altres formes d'habitatge. La UdL vetllarà per donar la màxima transparència a l'atorgament dels habitatges i garantirà la seua rotació amb contractes de lloguer d'una durada màxima de cinc anys, prorrogable per un any més, si el llogater o la llogatera continua sent membre de la comunitat universitària.


MÉS INFORMACIÓ


Conselleria de Media Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Lleida

 

 

print enrera pujar