7 d'abril de 2005

Descarregar pdf

La UdL, l'única universitat espanyola que impartirà el curs vinent un màster en el marc de l'Espai d'Educació Europea


La Universitat de Lleida serà l'única universitat espanyola que el curs vinent impartirà un màster en el marc de les directrius que fixa l'Espai Superior d Educació Europea de la Declaració de Bolonya. El màster, en sanitat i producció porcina, començarà el setembre vinent i disposarà d entre 20 i 40 places. Els contactes que la Universitat de Lleida ha iniciat amb experts i professionals del sector faran que tant el professorat, com els continguts del curs, s'adaptin a les necessitats i demandes del sector i que s'incorporin, també amb força, les noves tecnologies i la vessant pràctica.

El fet que la Universitat de Lleida sigui l'única a oferir aquests estudis, es deu al compromís que del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat va adquirir amb la UdL respecte els nous estudis de Veterinària, per tal que poguessin iniciar-se el proper curs, de forma excepcional respecte les altres universitats de l'Estat. El fet que les altres universitats espanyoles no puguin oferir màsters dins les directrius de Bolonya es deu a una llei del Govern d inicis d any on s'ajorna l'inici dels estudis màster fins al següent curs acadèmic, el 2006/07.

Aquest és el motiu pel qual la UdL només iniciarà el curs vinent un dels dos màster previstos en Veterinària. El repte que suposa per a la institució oferir formació de qualitat en aquest àmbit ha fet que s'hagin iniciat contactes, tant amb experts, com amb empresaris, com amb d'altres professionals del sector per detectar interessos i necessitats reals. D'aquesta manera, el màster incorporarà les suggerències del col·lectiu en un 90% i podrà, així, oferir una formació més adequada al que actualment és aquest sector. Aquesta metodologia, de contactes previs, amb els agents implicats també s està seguint amb la resta de les noves titulacions que oferirà la UdL el curs vinent.

Pel que fa al segon màster de Veterinària, en indústries porcines, s'iniciarà la tardor del 2006, el mateix curs acadèmic que la resta d'Universitats espanyoles podran oferir els màsters convergents amb Europa. La UdL vol aconseguir que els seus màsters en Veterinària, que comparteix amb la UAB, siguin dels millors del sud d Europa, tant pel que fa a continguts com a professorat .