6 de juny de 2007

Descarregar pdf

Trenta "bones pràctiques" en pro de la dona rural


Equal. Home-Dona RuralInstitucions i entitats de Lleida, Itàlia, Eslovàquia i Alemanya, socis del projecte EQUAL Women, from change to reality (Dones de la possibilitat a la realitat) han dut a terme des de l'any 2000 fins ara, en els territoris que li són propis, un seguit d'iniciatives destinades a eliminar les desigualtats d'oportunitats en l'àmbit laboral entre dones i homes de zones rurals. Aquest conjunt d'experiències s'agrupen en el que s'ha anomenat La Guia de les Bones Pràctiques, que demà i demà passat es presentarà a la UdL en el marc la conferència transnacional: "Dona, Món Rural i Perspectiva Europea 2007-2013".

Consultable via web i editada en un CD cofinançat pel Fons Social Europeu, la guia consta d'un total de 30 bones pràctiques per millorar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones de zones rurals i eliminar qualsevol tipus de segregació, a més d'un glosari d'igualtat d'oportunitats. Amb la voluntat de ser una eina metodològica, en ella es reflecteixen els mètodes, les solucions i les estratègies dissenyades, pilotades i avaluades -amb èxit- en els diferents territoris on s'han dut a terme. La trobada internacional servirà per posar en comú totes aquestes experiències, nou de les quals s'han desenvolupat a la demarcació de Lleida dins el marc del projecte EQUAL Dona/Home Rurals. De l'EQUAL lleidatà en formen part dotze entitats públiques i privades de les terres de Lleida, entre les quals hi trobem la UdL. En aquest sentit, cal esmentar que una de les bones pràctiques que es recullen en aquesta guia és la creació del Seminari Interdisciplinar d'Estudis de la Dona de la Universitat de Lleida i l'activitat que allí s'hi està desenvolupant.fletxa-gris MÉS INFORMACIÓ

Guia de les Bones Pràctiques
Programa de la Conferència Transnacional Dona, Món Rural i Prespectiva Europea 2007-2013