5 d'octubre de 2013

Descarregar pdf
 
La Xarxa Vives insta el Govern balear a dialogar

. Les Universitats reiteren el seu compromís amb el català davant el nou sistema de llengües:

Xarxa Vives / Universitat de Lleida / UdL
baixcorva
COMUNICAT DE LA XARXA VIVES D'UNIVERSITATS SOBRE EL SISTEMA DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL) A LES ILLES BALEARS:

"El Consell General de la Xarxa Vives d'Universitats, formada per 21 universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya, tot adherint-se al comunicat emès per la Universitat de les Illes Balears sobre el sistema de Tractament Integrat de Llengües (TIL), i en la mateixa coherència argumentativa, fem les consideracions següents:

1. El model actual d’atenció a les llengües als centres educatius de les Balears gaudeix d’un ampli consens entre la societat i la comunitat educativa, fruit de l'experiència i els bons resultats de més de tres dècades de treball. El model garanteix que els escolars acaben l'educació obligatòria amb el domini de les dues llengües oficials. És un model que contribueix a la cohesió social.

2. La millora de les capacitats lingüístiques dels alumnes és compatible amb la plena normalització de la llengua catalana, si es fonamenta en principis pedagògics contrastats i en equips de professors formats i es basteix sobre la base de l’imprescindible consens social.

3. En aquest context, la introducció del Tractament Integrat de Llengües suposa una modificació del model actual. D'altra banda, constatem que l'absència de consens és un entrebanc que pot limitar l'èxit de qualsevol reforma educativa.

4. En conseqüència, els rectors i les rectores de les universitats de la Xarxa Vives reiterem el compromís amb la llengua catalana i instem al Govern Balear a recollir l'oferiment de la Universitat de les Illes Balears, d'aportar els estudis necessaris que milloren els objectius educatius i en especial, els relacionats amb el coneixement de llengües."