4 d'octubre de 2010

Descarregar pdf

Impuls al Centre de Regadius de la Mediterrània
 
. La UdL i el DAR signen el protocol de creació d'aquest ens dedicat a la recerca en gestió i ús de l'aigua 
audio
Centre de Regadius de la Mediterrània. Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGE D'esquerra a dreta: Josep Paris, Joan Amézaga, Joaquim Llena, Joan Viñas i Ramon Roca
La seu de REGSEGA (Reg Sistema Segarra-Garrigues), a Tàrrega, acollirà el futur Centre de Regadius de la Mediterrània (REGMED). Així ho recull el protocol d'intencions per a la creació d'aquest ens que divendres van signar el rector de la UdL, Joan Viñas, i el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, (DAR) Joaquim Llena, acompanyats de representants de diversos organismes relacionats amb l'aigua i els regadius, l'alcalde de Tàrrega, Joan Amézaga, el director de l'IRTA, Josep Maria Monfort, i el president del Consell Social de la UdL, Ramon Roca.

REGMED té com objectiu principal investigar sobre la gestió i l'ús eficient de l'aigua, "un bé escàs del qual cal optimitzar-ne al màxim el seu ús", segons el conseller. El Centre, que aglutinarà tots els coneixements sobre l'aigua que es generen des de la Universitat de Lleida o les empreses públiques del DAR (IRTA, REGSA i REGSEGA). En aquest sentit, el rector de la UdL, va recordar la llarga trajectòria en recerca sobre l'aigua i els regadius de diferents grups de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i l'interès de la Universitat a estar vinculada al territori que li és propi.

El Centre de Regadius de la Mediterrània, que orientarà la seua activitat en la zona compresa entre els paral·lels 25ºN i 50ºN, tindrà cinc àmbits de treball: anàlisi del recurs, regadiu, entorn físic, dret i economia de l'aigua i gestió. A més d'impulsar la recerca en aquests àmbits, preveu detectar els punts febles en la gestió de l'aigua per promoure activitats que ajudin a resoldre'ls, així com impulsar un fòrum d'opinió i debat permanent sobre l'ús de l'aigua.
 
REGMED té com objectiu principal investigar sobre la gestió i l'ús eficient de l'aigua, així com impulsar un fòrum d'opinió i debat permanent sobre el seu ús
Els antecedents de REGMED es remunten a ara fa tres anys, quan UdL i DAR van signar un protocol per impulsar les actuacions prioritàries del Pla Estratègic 2006-2012 de la UdL en matèria de ciència i tecnologia agroalimentària a Catalunya. Aquell document contemplava la generació d’infraestructures de R+D que fossin reconegudes internacionalment com a centres de referència pel que fa, entre d’altres, a l’ús eficient dels recursos hídrics en agricultura. Així mateix, el passat 14 d’abril, el Parlament de Catalunya, en el marc del debat general sobre el món agrari, va adoptar una resolució que, entre altres, instava el Govern a crear un centre d’estudis sobre els regadius a Catalunya.