4 de febrer de 2013

Descarregar pdf
 

El Parc crearà el Centre Internacional de Negocis i Cooperació
audio
Centre Interancional de Negocis PCiTAL - Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGEConsell d'Administració del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida / FOTO: Comunicació PCiTAL
baixcorva
El Consell d'Administració del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida s'ha reunit avui sota la presidència del president i rector de la UdL, Roberto Fernández, i del vicepresident i alcalde de Lleida, Àngel Ros. El consell ha constatat que cada euro invertit en el Parc reverteix en 6 euros en el territori, segons l'Escola d'Organització Industrial. A més, segons els indicadors del Ministeri d'Economia i Competitivitat, els 85 M€ d'inversions fetes al Parc han generat 7.694 llocs de treball (384 directes, 770 indirectes i 6.540 induïts).

Els principals acords adoptats pel consell són els següents:

Creació del Centre Internacional de Negocis i Cooperació (CINC)

El nou espai acollirà projectes de cooperació i negocis internacionals i entrarà en funcionament aquest mes de febrer amb un projecte conjunt amb Perú. Tècnics peruans s'instal•laran al Parc per exportar al seu país un projecte-model de parc científic. Empreses locals de Lleida i empreses ubicades al Parc col•laboraran en aquest projecte. També esta en marxa la creació per part d’empreses local d’un centre de maquinària agrícola a La Paz (Bolívia).
Més endavant, s'obrirà un espai de coworking. Els coworking són punts de trobada d'emprenedors que reben acompanyament tècnic i, si s'escau, suport financer per desenvolupar un projecte empresarial amb costos mínims d'estructura i amb el suport necessari.

Gestió directa per part del Parc del Centre d'Iniciatives Empresarials

El Parc gestionarà directament el Centre d'Iniciatives Empresarials, que fins ara explotava el Consorci de Promoció Econòmica. D'aquesta manera, la integració directa d'aquest viver al Parc afavorirà la seva promoció i funcionament. A més, el nou model de gestió del centre implicarà economies d'escala i un millor aprofitament de recursos en les despeses de funcionament.

Obertura pública de l'Arborètum-Jardí Botànic Dr. Pius Font i Quer

Un cop finalitzada la consolidació del material vegetal aconsellada pels tècnics, és a dir, assegurat l'arrelament dels més de 1.800 arbres de 225 espècies diferents  i 90.000 arbustos de 300 espècies, el Parc Científic preveu l'obertura al públic del jardí botànic durant la propera primavera.

L'Arborètum continuarà amb les activitats científiques que s'hi desenvolupen, però ja serà visitables en els horaris habituals en aquests centres. S'oferiran també visites guiades i activitats de formació i divulgació per a centres escolars, associacions i entitats. Així mateix, es crearan i s'impartiran especialitats de cicles formatius reglats relacionats amb l'agricultura, la jardineria i el medi ambient amb diversos centres públics i privats amb els quals s'han signat convenis per a la utilització del jardí botànic.

A més, diversos turoperadors turístics han manifestat el seu interés per realitzar activitats turístiques a l'Arborètum.

Pla Econòmic del Parc i pressupost

El Parc Científic de Lleida s'acull des del 2011 a l'ajornament dels préstecs atorgats per l'Estat per a la construcció de parcs científics que permet l'Administració central.
Pel que fa al pressupost aprovat per a l'any 2013, permetrà noves inversions per millorar els serveis i les instal•lacions del Parc amb la finalitat d'incrementar el nivell de negoci i de futurs ingressos. El consell ha aprovat un pressupost que en despeses corrents és d’1.765.597,15 €.

Incorporació de noves empreses

A 31 de desembre de 2012, el número total d'empreses amb seu al Parc era de 80, cinc de les quals eren de nova incorporació.
 
 
Nom
Ubicació
M2 ocupats
Núm. treballadors

Agrifood Alternative Technologies

H3
150,86
9

Aqualogy Solutions

H1
12,65
3

GFT IT Consulting

H1
650
40

Lleida.Net

H2
650
25

Grupo Aste - Invesfoc

H3
67
2

Kastell Tecnologia

Viver 23 A
38
1


El consell d'administració del Parc ha aprovat també la memòria del 2012, tot destacant l'inici de l'explotació i posada en funcionament del Magical Media, que ja ha impartit cursos de formació i capacitació, ha desenvolupat activitats relacionades amb el cinema, la televisió i el món digital i ha creat una borsa de treball


TEXT: Comunicació PCiTAL