31 d'octubre de 2012

Descarregar pdf
 

El Consell de Govern aprova per assentiment el nou document de política de professorat
 
. Quant al màster d'agronomia, "hi va haver un error en no detectar l'operació en el marc del CIC", diu el rector
audio
Docència la UdL
Docència a la UdL[+] AMPLIAR IMATGE / FOTO: UdL
baixcorva
El Consell de Govern ha aprovat avui per assentiment el Document de Política de Personal Acadèmic que "fixa un model de professorat que ha de ser docent, però alhora investigador, i que assoleixi els estàndards nacionals i internacionals, tant en docència, com en recerca, com en transferència de coneixement". Segons el vicerectorat de Professorat, el document possibilita diversos perfils de dedicació del professorat en funció d'una major intensificació de l’activitat docent i de recerca, promou el domini d’idiomes estrangers (en especial de l'anglès per impartir docència en aquesta llengua), i garanteix l’estabilització i promoció dels millors currículums que combinin docència i recerca". El document s'estructura en 4 blocs: la carrera professional, el pla de dedicació acadèmica, la gestió de la política i accions específiques i els programes de suport al personal docent i investigador (PDI).

El rector en el seu informe de gestió, ha explicat els darrers esdeveniments en relació a l'exclusivitat del màster d'enginyeria agronòmica de la UdL. En aquest sentit ha deixat clar que "hi va haver un error en no detectar tota l'operació que s'estava duent a terme en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya". El rector ha posat de manifest que la UdL "va actuar amb fermesa per aconseguir aturar en 48 hores l'activació del màster de la UPC" i ha agraït el suport incondicional del Consell Social, de les forces polítiques lleidatanes i les institucions del territori.

D'altra banda, s'ha donat llum verda a la convocatòria d'eleccions per escollir els representants de l'estudiantat al Claustre, Juntes de centre i Consells de departament, que tindran lloc el proper 28 de novembre. Aquest curs acadèmic, també se celebraran eleccions per renovar els representants del personal d'administració i serveis (PAS) i del PDI a les Juntes d'escola i Facultat i als Consells de Departament, òrgans que un cop constituïts, elegiran els nous degans i deganes, els nous directors i directores d'escola, així com els de departament. Les eleccions als deganats i les direccions d'escola i departament tindran lloc el 14 de febrer de 2013, segons ha aprovat avui el Consell de Govern.

El Consell també ha donat el vist-i-plau per assentiment a la reorganització i homogeneïtzació dels horaris de la prestació dels serveis de les seves unitats tot aprofitant l’aplicació de la nova jornada laboral de 37,5 h. setmanals al PAS, imposada per la Generalitat de Catalunya i l’Estat, segons informa la Gerència. Amb caràcter general, totes les unitats que presten serveis a usuaris interns i externs atendran al públic de 9,30 a 14 hores al matí i els dimarts a la tarda de 15,30 a 17,30 hores. Algunes unitats, com ara el Registre General, el suport informàtic i de sistemes de comunicacions, i el Servei d’Atenció i Informació Universitària, hauran de prestar servei al públic de 9,30 a 14 hores del matí i de dilluns a dijous per les tardes.

Altrament, el Consell de Govern ha concedit 79 ajuts de recerca per un import de 55.464,09 euros. D'aquests 79, 55 es destinen a borses de viatges per assistir a congressos, 17 són per a estades de recerca en centres internacionals, 6 per a estades d'investigadors visitants a la UdL i 1 per a la preparació de projectes internacionals. També s'ha donat llum verda a 25 beques d'introducció a la recerca destinades a l'estudiantat que cursa màsters a la UdL. Estan dotades amb 1.552 euros, que inclouen un ajut a la matrícula i el pagament de 200 hores de col·laboració, entre febrer i juny, en grups de recerca de la Universitat.

Pel que fa a internacionalització, s'ha donat llum verda als ajuts per promoció d'activitats de mobilitat corresponents al 2012. Són 21 ajuts per un import de 16.639,87 euros per a realitzar estades a Equador, Xile, Argentina, Brasil, Guatemala, Uruguai, Estats Units, Regne Unit, França, Alemanya, Àustria, Itàlia i Xina. A més, sis professors visitants estrangers de Canadà, Israel i els Països Baixos, s'incorporen a la UdL aquest curs.

En la sessió d'avui també s'ha aprovat un conveni marc de col·laboració amb la Jove Orquestra de Ponent (JOP) perquè la UdL aculli algunes de les seues actuacions. També preveu que alumnat de la UdL pugui fer pràctiques a la JOP, així com col·laboracions en l'àmbit de la docència i la recerca amb l'Aula de Música de la Universitat.


TEXT: Direcció de Comunicació / Oficina de Premsa