30 de maig de 2012

Descarregar pdf

La UdL preveu complir amb el dèficit zero al 2014
 
. El rector destaca l'acord amb els sindicats i el manteniment dels llocs de treball  
audio
Campus Cappont de la Universitat de Lleida Campus de Cappont / FOTO: UdL
Roberto Fernández ha ressaltat avui en el seu informe davant el Consell de Govern l'esforç que està fent la Universitat de Lleida en el control pressupostari, la qual cosa suposa estar en disposició de complir amb el dèficit zero a 2014 "malgrat iniciar el nou equip rectoral el seu mandat, el maig passat, amb una retallada del 15% del seu pressupost"; així com en el manteniment dels llocs de treball, malgrat la crisi. El fet de no produir-se cap baixa, a excepció de les jubilacions, ratifica la voluntat de l'equip de govern de la UdL de mantenir la plantilla de personal en un moment de grans regulacions laborals arreu, va valorar..

Pel que fa a l'exercici 2011, el gerent, Josep Maria Sentís, ha informat que s'ha tancat amb un superàvit de 24.639,76 euros, tot i que el dèficit previst es calculava en dos milions d'euros aproximadament. Aquest fet s'ha produït per tres variables puntuals i conjunturals "que difícilment es produiran en els propers exercicis", ha explicat: un ajut extraordinari del Govern de la Generalitat de 570.000 euros, ingressos provinents de les retitulacions, 600.000 euros, i dels màsters, 350.000 euro més.

Quant a personal, s'ha informat de l'acord assolit amb els sindicats i que té a veure amb homologar els dies addicionals per assumptes propis del Personal d'Administració i Serveis (PAS) Laboral al PAS Funcionari, equiparar el PAS laboral al PAS funcionari els 3 primers mesos de la baixa laboral cobrant el 100 %, la compactació de la jornada durant el primer any per naixement d'un fill, i la flexibilitat d'horaris en funció de la prestació de serveis per cada unitat. Aquest acord es basa, segons l'equip rectoral, "en la voluntat de tota la comunitat universitària de garantir el funcionament de la UdL; que la Universitat de Lleida complirà amb les lleis aprovades per les nostres institucions, i que, fins on la llei ho permeti, tots ens hem de posar d'acord perquè el desplegament d'aquestes mesures beneficiïn el conjunt de treballadors i treballadores de la Universitat".

D'altra banda, el Consell de Govern ha donat llum verda a la renovació dels ajuts per a accions d'impuls a la creació d'ocupació en activitats de R+D+I que mercès amb un conveni amb Banco Santander "refermen el compromís de la Universitat per la investigació, la innovació i empresa"; així com a una nova convocatòria d'ajuts de cooperació internacional per al desenvolupament. El 2012 es destinaran 54.371 euros a projectes de cooperació i recerca en aquest àmbit i 16.400 euros més a programes de mobilitat solidària. A més, s'ha donat el vist-i-plau a una nova convocatòria del programa de cessió de bicicletes -28- destinada a l'estudiantat de la UdL, així com als ajuts per a alumnat amb necessitats especials, que ascendeix a 4.000 euros.

Respecte els diners provinents del sou del personal que va secundar la vaga general del passat 29 de març, el Consell de Govern ha aprovat per assentiment destinar-los en tres parts iguals de 6.700 euros: al Banc dels Aliments, a beques per a estudiantat estranger de màsters oficials, i a ajuts per a estudiantat de grau amb dificultats econòmiques.


Text: Direcció de Comunicació.