29 d'abril de 2010

Descarregar pdf

La Generalitat concedeix ajuts a dos projectes de recerca de la UdL sobre immigració
audio
Jordi Garreta. Universitat de Lleida
Jordi Garreta
baixcorva
El Comissionat per a Universitats i Recerca i la Secretaria per a la Immigració han concedit ajuts per a dos treballs de recerca sobre immigració impulsats per la Universitat de Lleida. El projecte Famílies immigrades i escoles: dinàmiques de relació a Catalunya, dirigit pel professor Jordi Garreta, rebrà 15.000 euros per analitzar durant un any la relació de famílies russes, romaneses, equatorianes i marroquines amb el sistema educatiu català. El treball, coordinat per la UdL, compta amb la col·laboració de la Universitat de Girona. L'altre projecte beneficiat per aquesta subvenció és El fet migratori a Catalunya i els processos d’identificació nacional en la població nouvinguda, dirigit pel director del Departament de Geografia i Sociologia de la UdL, Fidel Molina. Aquesta recerca rebrà 13.050 euros.

Fidel Molina. Universitat de Lleida
Fidel Molina
Al marge dels projectes de recerca, el Govern ha atorgat beques a vuit alumnes del Màster en migracions i mediació social de la UdL. Cadascun d'ells percebrà 600 euros. Tant els ajuts als grups de recerca com les beques s’han concedit en el marc de la convocatòria d’ajuts per a incentivar la recerca aplicada ARAFI 2009 de la Direcció General de Recerca.

Els ajuts ARAFI s'emmarquen en el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI 2005-2008) i en el Pla de Ciutadania i Immigració (2005-2008) de la Generalitat. Amb aquesta iniciativa, el Govern pretén promoure polítiques públiques eficaces per afavorir la integració de les persones immigrades; impulsar una recerca científica aplicada que aporti diagnòstics i propostes d'actuació; i contribuir a la consolidació de l'oferta acadèmica universitària per formar els professionals de la gestió de la diversitat.