28 de març de 2007

Descarregar pdf

Una nova unitat vetllarà per la integració de les persones amb discapacitats


“Universitat per a tothom” és la nova unitat creada per la UdL per atendre les persones amb discapacitats. Adscrita al vicerectorat d'Estudiantat i coordinada per Jordi Coiduras (professor de la Facultat de Ciències de l'Educació), “Universitat per a tothom” vol aglutinar els recursos i les accions adreçades al desenvolupament de la vida acadèmica de les persones amb discapacitat a la universitat. Es tracta d'aconseguir que tota la comunitat universitària, i especialment l'estudiantat amb necessitats especials, pugui accedir –i mantenir-se- a l'estructura universitària sense dificultats afegides a les què pugui tenir qualsevol altra persona.

En aquest sentit, diferents unitats de la UdL han desenvolupat i desenvolupen programes d'integració per a persones amb discapacitats. Entre altres, s'està treballant en la supressió de barreres arquitectòniques, el suport psicopedagògic per als afectats o la inserció laboral. També i, des d'aquest curs, s'ha posat en marxa una línia d'ajuts per donar suport tècnic personalitzat a les persones que ho sol·licitin.

La posada en marxa de la nova unitat ha suposat, a més, la creació d'una pàgina web (on hi figuren les accions lligades al projecte Universitat i discapacitat a Catalunya (UNI.DIS.CAT), una guia d'atenció dels estudiants amb discapacitat a la universitat, la convocatòria d'ajuts específics per a aquest col·lectiu, així com un qüestionari per a la detecció de necessitats de persones amb discapacitat o malatia. Actualment, hi ha setze estudiants cursant estudis als diferents centres de la UdL que presenten alguna discapacitat.

Rampa a la biblioteca del Rectoratfletxa-grisMés informació

Web "Universitat per a Tothom"

print enrera pujar