28 de juliol de 2005

Descarregar pdf

Canvis en l'equip de govern de la Universitat de Lleida

Amb l'objectiu d'impulsar la implementació del nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior, la internacionalització de la UdL i un canvi d'orientació per tal que els alumnes assumeixin un paper central, el Consell de direcció de la UdL, ha decidit fer una remodelació de l'equip de govern per potenciar les àrees de Docència, Estudiantat i Relacions Internacionals.

L'actual vicerectorat de Docència i Estudiantat es divideix en dos -el vicerectorat de Docència i el vicerectorat d'Estudiantat-, mentre que l'àrea de Relacions Internacionals es transforma en el vicerectorat de Relacions Internacionals.

En els propers dies, Isabel del Arco, actual directora de l'Institut de Ciències de l Educació de la UdL, serà nomenada vicerectora de Docència; Xavier Gómez, coordinador de Rectorat, vicerector d'Estudiantat; i Carme Figuerola, coordinadora de Relacions Internacionals, passarà a ser vicerectora de Relacions Internacionals. Aquest darrer vicerectorat s'ubicarà al Campus de Cappont.

Amb aquesta remodelació, el Servei de Gestió Acadèmica dependrà del vicerectorat de Docència i el Servei d'Extensió Universitària quedarà adscrit al vicerectorat d'Estudiantat. Respecte als serveis vinculats al coordinador de Rectorat -càrrec que desapareix-, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals continuarà sota la direcció d'en Xavier Gómez, mentre que les àrees de Premsa i Protocol continuen adscrites al Rectorat a través del Gabinet de Rectorat.

El consell de direcció de la UdL, vol agrair a Carles Alsinet, fins ara vicerector de Docència i Estudiantat el seu treball i la seua dedicació a la Universitat de Lleida.