28 de gener de 2011

Descarregar pdf

La UdL duplica les instal·lacions de l'estació experimental del GREA a Puigverd de Lleida
 
. Única a Europa perquè permet testejar solucions constructives en condicions climatològiques reals  
audio
GREA. Energia Solar. Universitat de Lleida [+] AMPLIAR IMATGEEl grup de recerca compta amb 20 cubicles d'assaig / FOTO: GREA
El grup de recerca de la Universitat de Lleida (UdL) GREA Innovació Concurrent ha inaugurat aquest divendres la tercera fase de la seua estació experimental al terme municipal de Puigverd de Lleida. Es tracta d'una instal·lació única a Europa destinada a l'assaig de solucions constructives en l'edificació per optimitzar la seua eficiència energètica. Els investigadors han passat de tenir 9 a 20 cubicles, més 7 bases lliures per a futures ampliacions.

El complex experimental, creat l'any 2004, permet avaluar in situ -en lloc del laboratori- els comportaments dels materials de construcció i els consums energètics. Els cubicles tenen les mateixes dimensions i la mateixa orientació. Estan disposats de tal manera que no reben cap tipus d'ombres. Així, les diferències en l'evolució de la temperatura interior o la variació de consums energètics són deguts únicament a les seues diferències constructives. Per exemple, s'ha provat la utilització de cobertes i façanes vegetades o la incorporació de materials de canvi de fase per augmentar la inèrcia tèrmica.

L'estratègia del GREA permet testejar solucions constructives en condicions climatològiques reals i a llarg termini, quan altres grups de recerca només utilitzen un tros de la paret per fer la prova en laboratori. Les mides estan calculades per tal que les dades es puguin extrapolar al comportament dels edificis en la realitat.

Es tracta d'una instal·lació única a Europa destinada a l'assaig de solucions constructives en l'edificació per optimitzar la seua eficiència energètica
GREA Innovació Concurrent porta treballant en aquesta línia de recerca des del 2000, col·laborant activament amb empreses tant nacionals com internacionals. Firmes com Synthesia, Honeyell, Ediltec, Consorcio de la Termoarcilla i Detea s'han beneficiat de les investigacions portades a terme per la Universitat de Lleida.

L'acte d'inauguració l'han encapçalat el vicerector d'Infraestructures de la UdL, Pere Solà; l'alcalde de Puigverd, Xavier Solé, i la directora del GREA, Luisa F Cabeza.