28 de febrer de 2013

Descarregar pdf
 

Aprovat un reglament d'actuació contra la violència de gènere a la UdL
 
. El Consell de Govern dóna llum verda al nou centre de recerca INSPIRES

Narciso Pastor / Universitat de Lleida
[+] AMPLIAR IMATGENarciso Pastor, designat director de l'ETSEA
baixcorva
Aquest document, aprovat avui pel Consell de Govern, ha estat dissenyat pel Centre Dolors Piera per donar compliment a al Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones a la Universitat de Lleida (2008-2011) i a la Declaració institucional de la Universitat de Lleida de tolerància zero envers la violència i l'assetjament per raó de gènere, aprovada al 2010.

El Reglament guia la resposta de la Universitat de Lleida en casos d'assetjament i altres manifestacions de la violència de gènere en l’àmbit laboral i acadèmic des d'una perspectiva global, en incloure sensibilització, formació, prevenció, detecció i atenció dels casos en tots els col·lectius universitaris: personal docent i no docent i estudiantat.

El document és innovador en l’àmbit universitari, no només per incloure-hi tothom, sinó perquè incorpora les discriminacions per orientació sexual i estén també als homes els drets que les lleis sobre violència de gènere atorguen únicament a les dones. A més, ajuda a identificar comportaments i els classifica segons la tipologia prevista per l’ordenament jurídic quant a assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i identitat sexual i altres manifestacions de la violència de gènere; i recull mesures de protecció adaptades a l'entorn universitari, com ara la inhabilitació de l'obligatorietat d'assistir a classe de l'estudiantat assetjat o la justificació d'absències motivades per la situació física o psíquica derivada de situacions de violència de gènere patides per qualsevol persona dels tres col·lectius.

Quant a recerca, el Consell de Govern ha donat llum verda a la creació de l'Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES). Neix de la fusió del Centre de Recerca en Tecnologies per a la Sostenibilitat (CRETESOS) i el Centre de Computació de Ponent (CCP) de l'Escola Politècnica Superior. El pla de recerca es focalitza en quatre projectes: les ciutats intel·ligents o SmartCities, l'aplicació d'aquests principis a l'àmbit agrícola o AgroSmart, l'energia eficient i sostenible, i els entorns saludables, la telemedicina i la bioinformàtica.

Amb un equip humà de gairebé 100 investigadors de 8 grups diferents, el nou institut desenvoluparà projectes referents a seguretat informàtica, vot electrònic, modelització i estudi de sistemes complexos, optimització i planificació de recursos, seguretat de les comunicacions, aplicacions paral·leles, hardware d'altes prestacions, cloud i grid computing, enginyeria energètica, automatització industrial, usabilitat i accessibilitat,  big data integration, aprenentatge electrònic, energia solar, suport a la presa de decisions i física d'edificis.

L'INSPIRES s'afegeix als tres altres centres de recerca propis de la UdL: el Centre de Recerca en Producció Animal (CIPA), el Centre d'Estudis Jurídics Europeus i Mediació (CEJEM) i l'Institut de Recerca en Identitats i Societat (IRIS).

El Consell de Govern ha donat la seua conformitat al projecte de seu electrònica, que permet presentar sol·licituds, obtenir certificats, rebre notificacions i realitzar pagaments on-line. L'equip de govern s'ha compromès a que tots els tràmits a la UdL es puguin realitzar de forma virtual al juliol de 2014.

La sessió també ha servit per aprovar la designació de Narciso Pastor com a nou director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA). Doctor enginyer agrònom per la UdL, va iniciar la seua activitat docent l'any 1993 al Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria. Des de llavors ha ocupat càrrecs de gestió al seu departament (Secretari Acadèmic durant 5 anys), així com a la Direcció de l'ETSEA (Subdirector d'Infraestructures i Serveis durant 6 anys).

Pastor vol consolidar els 5 graus que s'imparteixen a l'ETSEA i prioritzar l'oferta de Màsters de Postgrau, per respondre les demandes dinàmiques dels sectors agroalimentari i forestal.

Equip de direcció de l'ETSEA:

Secretari Acadèmic: Álvaro Aunós
Cap d'Estudis de Graus i Logística: Josep Gelonch
Cap d'Estudis de Postgraus: Daniel Babot
Planificació docent: Paquita Santiveri
Relacions Exteriors: Cristina Vega
Divulgació i transferència: Jordi Graell