27 de febrer de 2007

Descarregar pdf

La UdL escollirà rector el proper 8 de maig


Consell de Govern de la UdLLa comunitat universitària de la UdL està cridada a les urnes el proper 8 de maig per escollir el rector, o la rectora, de la Universitat de Lleida que governarà la institució els propers quatre anys. El Consell de Govern de la UdL ha donat avui llum verda a la normativa que regularà aquestes eleccions, al calendari, així com a la subvenció de despeses de la campanya electoral. En aquest sentit, i seguint el model que adoptat en els anteriors comicis al rectorat, l'any 2003, el Consell de Govern ha aprovat assignar una partida de 3.000 euros al pressupost del 2007 per a les desepeses que cada candidat, o candidata, tingui durant la campanya.

Pel que fa al calendari, el procés electoral s'iniciarà el 26 de març, amb la publicació del cens provisional i la difusió de la convocatòria d'eleccions a la pàgina web i a les comissions electorals. El dia fixat per a la proclamació del cens definitiu, l'11 d'abril, comença el termini per a la presentació de candidatures, que finalitzarà el 16 del mateix mes. El 23 d'abril hi haurà la proclamació definitiva de les candidatures i l'endemà es donarà pas a l'inici de la campanya electoral, que es tancarà el 4 de maig. Les votacions tindran lloc el 8 de maig, entre 10 del matí a sis de la tarda, i al dia següent es proclamaran provisionalment els resultats, ja que queda fixat, entre el 10 i el 15 de maig, un període per a possibles impugnacions. En aquest cas, la proclamació definitiva seria el 16 de maig.

El 9 de maig es proclamarà provisionalment rector al candidat electe que hagi obtingut més de la meitat dels vots vàlidament emesos, un cop aplicats els criteris de ponderació d'acord amb els següents percentatges: 51% per al professorat doctor pertanyent a cossos docents universitaris, 13% per a la resta de personal acadèmic, 26% per a l'estudiantat i 10% per al personal d'administració i serveis. En cas que cap candidatura obtingui més de la meitat dels vots vàlidament emesos es durà a terme una segona votació que el calendari fixa per al 29 de maig. Seria proclamat llavors guanyador, el candidat que obtingués més vots ponderats. En cas que concorri a les eleccions una sola candidatura, el candidat que l'encapçali serà proclamat rector si aconsegueix més vots ponderats a favor que vots en blanc. En cas que no assoleixi aquesta majoria s'iniciaria un nou procés electoral, però no una segona volta.

Relacions Internacionals i Cooperació

D'altra banda, el Consell de Govern ha acordat l'adhesió de la UdL a l' Euromed Permanent University Forum, una xarxa que aplega centres d'ensenyament superior de l'est i el sud de la Mediterrània, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre les universitats d'aquesta zona per millorar la qualitat de la docència i de la recerca, així com garantir el dret de l'educació per a tothom.

També s'han aprovat un seguit de convocatòries per a incentivar la cooperació internacional per al desenvolupament entre els membres de la comunitat universitària de la UdL, com ara els ajuts per a projectes de cooperació, per a mobilitat relacionada amb la cooperació al desenvolupament, per a fer un estudi dins l'agermanament Lérida (Colòmbia)-Lleida, per a la realització de treballs relacionats amb el 4t món, per a recerques en desenvolupament, cooperació internacional i solidaritat, així com per a estudis entre membres de la UdL i d'altres universitats destinats a impulsar el desenvolupament.

DPPA

La proposta de principis directors de les accions derivades del Document de Política de Personal Acadèmic (DPPA) ha estat finalment aprovat avui al Consell de Govern. Aquests principis s'agrupen en dos tipus d'accions: un primer, anomenat accions amb finançament consolidat, perquè tenen, o poden tenir, una repercussió a llarg termini en el pressupost de la universitat; i un segon, anomenat accions amb finançament no consolidable, perquè la seua repercussió pressupostària es limita al temps de durada de l'acció. Segons es diu en el preàmbul del text aprovat avui, el DPPA "permet conèixer la realitat de l'activitat acadèmica global que es du a terme a la UdL i es constitueix com a una eina bàsica per establir criteris i accions en matèria de personal acadèmic".

Personal

Quant a personal no docent, es dona llum verda a la convocatòria de 22 places de personal d'administració i servei laboral -entre les quals n'hi ha tres de personal qualificat de recerca, àmbit experimental-, així com a la promoció interna de 27 places en l'escala administrativa de PAS funcionari.

EEES

El Consell ha donat llum verda a la proposta de plans d'estudis dels títols propis -que corresponen al 3r any del pla pilot- de la Facultat de Lletres i que són: Producció textual i comunicació intercultural, Història de l'Art, Història i Geografia.


print enrera pujar