23 de març de 2009

Descarregar pdf

La ciutat mexicana de Mérida acull les II Jornades en Educació Intercultural Bilingüe que organitza, entre d'altres, el Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural

La UdL coordina una xarxa internacional de recerca en educació intercultural bilingüe Amb l'objectiu de posar en comú les diferents experiències que en educació intercultural bilingüe s'estan duent a terme a diferents països d'Europa i d'Amèrica Llatina, el CCDR de la UdL, el Centre d'Investigacions i Estudis Superiors en Antropologia Social (CIESAS), a Mèxic, i la Xarxa Internacional d'Investigació en Educació Intercultural i Educació Intercultural Bilingüe (RINEIB) -coordinada també per la UdL- han organitzat aquestes jornades per abordar les principals problemàtiques i reptes d'aquest model educatiu.

Les II Jornades en Educació Intercultural Bilingüe, que són fruit d'una primera trobada que va tenir lloc a la UdL el novembre del 2007, pretenen reflexionar sobre la pràctica professional en l'àmbit de la interculturalitat i avançar en alternatives educatives que tinguin en compte els sabers, valors, coneixements, tradicions i llengües de les diferents societats. La trobada aplega experts de Guatemala, Perú, Mèxic, Brasil, Xile, Argentina i Catalunya, entre ells, Fidel Molina, professor de Sociologia de la UdL i coordinador de la xarxa RINEB, que serà l'encarregat de cloure les jornades amb la conferència: Contradicciones y complejidades de la Educación Intercultural: fortalezas y debilidades.