23 de maig de 2012

Descarregar pdf
 

Els rectors i rectores decideixen no assistir al Consell d'Universitats
audio
COMUNICAT DE LA CRUE:

CRUE
baixcorva
"La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (*CRUE), reunida en Assemblea General, el passat 4 de maig a Múrcia, va decidir sol·licitar, amb data 7 de maig, la convocatòria d'un Consell d'Universitats Extraordinari, amb un únic punt en l'Ordre del Dia: analitzar i debatre el Reial decret-Llei 14/2012, de 20 d'abril, davant l'enorme preocupació que l'aplicació del mateix produeix a les universitats. Aquesta sol·licitud va ser subscrita, a l'empara del Reglament del Consell d'Universitats, per 59 dels rectors assistents a aquesta reunió, ja que anteriorment va ser sol·licitada per la Presidenta de la *CRUE i no va ser atesa.

Sorprenentment, es va convocar als rectors a un Consell d'Universitats ordinari, en el qual no figurava en l'ordre del dia el punt central de la seva sol·licitud i en el qual s'hi havia incorporant, en canvi, diversos assumptes de tràmit. Així mateix, s'havia omès el punt de Precs i Preguntes, entenent que es pretenia evitar la reflexió i el debat.

Encara així, la *CRUE, tractant novament de buscar solucions per iniciar el diàleg que tant ve sol·licitant, va transmetre al Ministre d'Educació, Cultura i Esport la seva voluntat d'assistir a aquest Consell d'Universitats, previst per avui, dia 23 de maig, sempre que manifestés el seu compromís de convocar el sol·licitat Consell d'Universitats Extraordinari per tractar el Reial decret-Llei 14/2012. Davant el seu silenci i rebuig, incomplint el reglament del Consell d'Universitats, els rectors han entès que es tracta d'una falta de respecte i d'atenció a tota la comunitat universitària, - als seus estudiants, als seus professors i al seu personal d'administració i serveis - i, per aquest motiu, decideixen no assistir a la sessió d'avui del Consell d'Universitats.

Finalment, davant la falta de resposta, els rectors sol·licitaran una reunió urgent amb el President del Govern".


print enrera pujar