23 de juliol de 2013

Descarregar pdf
 

La UdL assessora personal i estudiantat en la creació d'empreses
 
. Fins ara la Càtedra Santander d'Emprenedoria ha rebut una dotzena de consultes  

Incentivar la creació d'empreses entre la comunitat universitària és un dels objectius primordials de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida (UdL). És per això que recentment ha posat en marxa un servei d’assessorament per a la creació d'empreses adreçat tant a l'estudiantat, com al personal d'administració i serveis (PAS), docent i investigador (PDI), i ex-alumnes de la UdL.

Aquest servei ofereix assessorament inicial en el desenvolupament de la idea i la determinació del model de negoci, en l’elaboració del pla d’empresa, en les xarxes de relacions i networking i en la cerca de fonts de finançament, així com un acompanyament en els primers anys de vida de l’empresa per donar a les persones emprenedores suport estratègic, financer i comercial. Quina ha de ser la forma jurídica de l'empresa, com es calculen les previsions de vendes, com es fa el pla financer o se seleccionen les fonts de finançament, són alguns dels aspectes que resol aquest servei.

Per fer les consultes, les persones interessades han d'omplir el formulari que es troba en la web de la Càtedra. A partir de llavors s'inicien una sèrie d’entrevistes i es programen reunions d’assessorament i seguiment de l’evolució dels projectes d’empresa. Fins ara, s'han rebut una dotzena de consultes (1 del PDI, 2 del PAS, i 9 de l'estudiantat).

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i Banco Santander, creada el novembre de 2012, que té per objectiu fomentar el talent i la cultura emprenedora entre la comunitat universitària. Dirigida pel professor d’Economia financera i comptabilitat, Ramon Saladrigues, hi col·labora professorat dels departaments d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals, Economia Aplicada, Informàtica i Enginyeria Industrial i Medi Ambient i Ciències del Sòl.

A més del servei d'assessorament, la Càtedra organitza activitats de formació relacionades amb l’emprenedoria, potencia la recerca i dóna suport a treballs finals de grau i màster en aquest àmbit..

Estudiants de la UdL
La majoria de consultes les han fetes estudiants / Foto: UdL
baixcorva